Corporate Social Responsibility

Student-goto-sumipol

โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัดฯ” ตลอดปี 2555

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัดฯ” ดังกล่าวได้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาจำนวน 8 แห่ง มี ผู้เข้าร่วม 600 กว่าคน ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี

Read More
Flood-victims

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

บริษัท สุมิพล จำกัด โดย นายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ และนางอรัญญา อุลปาทร กรรมการบริหาร ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท พร้อมกันนี้ในส่วนของพนักงานบริษัทฯก็ได้ร่วมสมทบบริจาคอีกเป็นจำนวน 50,000 บาท ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายขวัญแก้ว วัชโรทัย นายกมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบเงิน และได้มอบเข็มเครื่องหมายมูลนิธิฯเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาค ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

Read More
Corporate Social Responsibility

สุมิพล ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษที่จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท สุมิพล จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการและพนักงานบริษัทฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้แก่น้องๆ และร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆอย่างสนุกสนาน

Read More
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัด

นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง เข้าเยี่ยมชมบริษัทสุมิพล

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนระดับ ปวส.ภาควิชาการผลิตจากวิทยาลัยเทคนิคระยองได้เข้าเยี่ยมชมและฝึกอบรมดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด ณ บริษัท สุมิพล จำกัด พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ มีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือและอุปกรณ์การวัดต่างๆ ที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด การบำรุงรักษา การซ่อมและสอบเทียบ จากผู้ชำนาญการของบริษัทฯ ก่อนที่จะจบการศึกษาและออกไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม อนึ่งสำหรับโครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัดฯ” ที่ บริษัทฯจัดขึ้นนี้ หากสถานศึกษาใดสนใจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0-2762-3000  

Read More
ศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด

คณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเข้าเยี่ยมชมบริษัท สุมิพล จำกัด

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาเทคนิคการผลิตและสาขาแม่พิมพ์พลาสติก จำนวน 85 คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท สุมิพล จำกัด เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานจริงทั้งเทคนิคการใช้งาน การบำรุงรักษา รวมถึงการซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งเป็นงานสำคัญยิ่งของระบบคุณภาพ ก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานตามอาชีพของตน และในโอกาสเดียวกันได้เดินทางเยี่ยมชมสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติด้วย

Read More
โครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติ

โครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครูระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ความสำคัญของระบบมาตรวิทยาด้านมิติกับการพัฒนาประเทศ”

การประชุมสรุปผลโครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครูระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ และการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ความสำคัญของระบบมาตรวิทยาด้านมิติกับการพัฒนาประเทศ” วันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ณ อาคารสำนักงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 5 สถาบัน ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล จำกัด ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมมาตรวิทยาให้แก่ครูระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยจัดแบ่งเป็น 5 ภาค ครั้งที่ ภาค สถาบัน จังหวัด 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ 2 ภาคเหนือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น 4 ภาคใต้ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 [...]

Read More
โครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครูระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

โครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครูระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

ตามโครงการความร่วมมือ 5 ฝ่าย ประกอบด้วยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล จำกัด ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครูอาชีวศึกษาทั่วประเทศมาตั้งแต่ต้นปี 2554 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมครบทั้ง 5 ภาคแล้วดังนี้ (เรื่องสืบเนื่องจาก Blue Update 5 ฉบับที่ผ่านมา) โดยครั้งที่ 3 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จังหวัดขอนแก่น มีครูเข้าอบรมจากวิทยาลัยต่างๆรวม 35 แห่ง จำนวน 55 คน ส่วนครั้งที่ 4 สำหรับภาคใต้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประธานในพิธีและนายประจวบ ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานีร่วมเปิดการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท [...]

Read More
โครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครูระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

โครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครูระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2)

ตามโครงการความร่วมมือ 5 ฝ่าย ประกอบด้วย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกันจัดโครงการอบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครูระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำเนินการครั้งที่ 1 สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 28 มี.ค. – 1 เม.ย. 54 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 การอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีครูอาชีวะเข้าร่วมการอบรมจำนวน 42 คน และระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2554 เป็นการอบรมฯ ครั้งที่ 2 สำหรับภาคเหนือ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวรชัย อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการ อบรมมาตรวิทยาด้านมิติแก่ครูระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 [...]

Read More
โครงการแข่งขันทักษะวิทยาทางด้านมิติ

โครงการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติ สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ (ครั้งที่1)

สืบเนื่องจากความร่วมมือ 5 ฝ่ายในการจัดโครงการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาทางด้านมิติ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศครั้งที่.1 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก..โดยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่10 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา ผลจากการจัดการแข่งขันพบว่า นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษายังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางด้านมิติให้มากขึ้น

Read More