จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก (Intensive Cutting Technique Course) ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค


บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ร่วมกับ
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จัดฝึกอบรมหลักสูตร
เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก (Intensive Cutting Technique Course)
ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค (Thai Tool Engineering Center – Ti-TEC)
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ร่วมกับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นประจำให้แก่ลูกค้า โดยหนึ่งหลักสูตรที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ คือ เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก (Intensive Cutting Technique Course) ใช้เวลา 3 วัน เป็นการฝึกอบรมต่อเนื่อง 3 เดือนๆ ละ 1 วัน เน้นงานเชิงลึกด้านการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะแขนงต่าง ๆ การวิเคราะห์งานตามกรณีศึกษา (Case Study) การแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นบ่อย (Specific Trouble Shooting) จนถึงกระบวนการตรวจวัดชิ้นงานในระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control System) โดยเชิญลูกค้าเฉพาะเจาะจงระดับช่างเทคนิคอาวุโส วิศวกร หรือระดับซูเปอร์ไวเซอร์สายการผลิตโดยไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวนจำกัด เพื่อประสิทธิผลของการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมครบทั้งหลักสูตรและผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิอย่างเป็นทางการจากศูนย์ฝึกอบรม Ti-TEC
ซึ่งในปีนี้บริษัทฯได้จัดขึ้น 2 รุ่น คือ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้การวิเคราะห์งานตามกรณีศึกษา ตัวอย่างการแก้ปัญหาที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำ การปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลจริง รวมถึงระบบการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่าง ๆ ชมสายงานการผลิต Carbide & Super Hard Materials Cutting Tool ของ Sumitomo อันทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ จากการประเมินผลการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้พัฒนางานได้เป็นอย่างดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม

ในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึง ได้กำหนดจัดเป็น 2 รุ่นตามเดิม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะติดต่อกับลูกค้าสำคัญที่ได้รับการเลือกเป็นการเฉพาะเพือเเจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป ทั้งนี้จะได้นำประสบการณ์ซึ่งจัดมาเเล้ว 4 รุ่น ปรับปรุงเสริมข้อมูลที่จำเป็นของการฝึกอบรมในสถานการปัจจุบันให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลงานบริษัทของท่านได้

Download PDF Version