NEWS AND EVENTS

training-index

การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนเทคนิค 2 สถาบัน

27/6/2017

การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี และ นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” โดยแนะนำรายการเครื่องมือการวัดพื้นฐานที่สำคัญ วิธีการใช้อย่างถูกต้องในการวัดงานแต่ละชนิด ระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการวัด และการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมืออย่างคงทนและยาวนาน เเก่นักเรียนนักศึกษา 2 สถาบัน 1. นักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 30 คน จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 2. นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จำนวน 45 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 [...]

Read More
Sumipol-TechnicalLearningAcademy-index

สุมิพลออกสตาร์ทขยายธุรกิจครั้งสำคัญ รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

26/6/2017

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูงชั้นนำของประเทศ ได้เริ่มการก่อสร้าง “โครงการสำนักงานธุรกิจและศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Business Office & Technical Learning Academy) แห่งใหม่ ณ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการตั้งเเต่ต้นปี 2560 บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ สำนักงานธุรกิจแห่งนี้เตรียมพร้อมให้บริการลูกค้าเขตพื้นที่ระยองและใกล้เคียง พร้อมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้มิติใหม่ (New Perspectives of Technical Learning Academy) โดยได้ฤกษ์ทำพิธีลงเสาเอก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีทีมผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ระดับจัดการ พร้อมพันธมิตรใกล้ชิดที่เป็นผู้ผลิต อาทิ Sumitomo,OSG, A.L.M.T. (Osaka Diamond), BIG Daishowa, Mitutoyo และ Trusco และทีมงานของกลุ่มสถาปนิกผู้ออกแบบ-บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างร่วมงานอย่างครบครัน

Read More
index

ความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านฝีมือแรงงานระหว่าง AHRDA และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

15/6/2017

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Automotive Human Resource Development Academy: AHRDA) ซึ่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันหลักในการผลิตกำลังแรงงานและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ และภาคเอกชนหลายแห่ง บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ สำนักงานตั้งอยู่ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ในช่วงเวลากว่า 3 ปีเศษที่ผ่านมา

Read More
Sumipol-New-02-06-2017-index

กระทรวงแรงงาน จับมือผู้ประกอบการเอกชนและมหาวิทยาลัย 152 แห่ง สร้างกำลังแรงงานรับไทยแลนด์ 4.0

02/6/2017

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นสูงในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นเป็นแรงงานที่มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

Read More
Intermach2017-Sumipol-index

สุมิพลฯโชว์ความยิ่งใหญ่ใน INTERMACH 2017 ครบครันทั้งการจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมการผลิต

01/6/2017

INTERMACH 2017 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เป็นเวทีให้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อ จากทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอาเซียนได้พบกัน ผนวกกับงาน SUBCON THAILAND 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนการผลิตในประเทศเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกสาขาอุตสาหกรรม ผลักดันให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Contents) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พร้อมการจัดสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แม่พิมพ์ ฯลฯ รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์และอากาศยาน เพื่อนำประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างหน้า

Read More
Teacher-and-Vocational-Development-Project-Membership-by-sumipol-index

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สมาชิกชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560

11/5/2017

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สมาชิกชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต หลักสูตร การใช้เครื่องมือวัดละเอียดในงานอุตสาหกรรมการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขามาตรวิทยาอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Read More
NationalHandicapMatchingCompetition#8-index

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8

08/5/2017

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.40 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในอาชีพของตนเองถนัด

Read More
Training-DimensionalMeasuringInnovation-Korat-index

ฝึกอบรมทฤษฎีเชิงสาธิต หัวข้อ “นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation)” สำหรับเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง

23/3/2017

บริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงสาธิต ในหัวข้อ นวัตกรรมของระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation) เป็นการเฉพาะสำหรับบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเฮอมิเทจแอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

Read More
training-RMUT-index

จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละอียดด้านมิติ” ให้กับบุคลากรครู และนักศึกษา

23/3/2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ให้กับบุคลากรครูจำนวน 4 คน เเละนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 26 คน ครูจากวิทยาลัยเทคนิคแขวงเวียงจันทร์ 1 คน

Read More
training-suphan-index

โครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้น สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

23/3/2017

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนระดับ ปวส.กลุ่มอาชีพยานยนต์ และชิ้นส่วน จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จำนวน 31 คน เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เเละ 13 มีนาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) จังหวัดสมุทรปราการ หัวข้อ “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เป็น 1 ใน 3 หัวข้อของหลักสูตร “ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นและลงทะเบียนไว้กับสถาบัน AHRDA เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม จากการประเมินผลทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม

Read More