NEWS AND EVENTS

MOU-NIMT-Rajamangala-University-of-Technolog-Sumipol-index

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. 9 แห่ง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

21/12/2017

การพัฒนานำประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ระบบมาตรวิทยา (Metrology) เป็นวิชาการแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างมาตรฐานและหลักประกันด้านคุณภาพ รองรับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดและการแข่งขันของสินค้าไทยในระดับสากล องค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ มาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing) และการบริหารคุณภาพ (Quality Management) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ – มว. (National Institute of Metrology – NIMT) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรที่มีบทบาทเป็นเสาหลักของระบบมาตรวิทยาซึ่งจะทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต

Read More
Intensive-Cutting-Technique-Course-Sumipol-SHT-index.fw

จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก (Intensive Cutting Technique Course) ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค

06/12/2017

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก (Intensive Cutting Technique Course) ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางเทคนิค (Thai Tool Engineering Center – Ti-TEC) บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ร่วมกับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นประจำให้แก่ลูกค้า โดยหนึ่งหลักสูตรที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ คือ เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก [...]

Read More
Sumipol-shows-the-next-Technology-of-Machinery-and-Tool-in-Metalex2017-index

สุมิพลโชว์เทคโนโลยีล้ำยุคเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมในงานเมทัลเล็กซ์ 2017 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ไบเทค บางนา

02/12/2017

งานแสดงเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน “Metalex 2017” ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2560 จัดอย่างยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ไบเทค ทั้งหมด 10 ฮอลล์ ชูความครบเ ครื่องเรื่องโลหะการ เน้นคอนเซปท์ “Total Metal Working Solutions” รองรับอุตสาหกรรม 4.0 มีบูธแสดงสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกเข้าร่วมงานถึง 3,000 บูธ ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนผู้เข้าชมมากถึง 91,000 คน

Read More
The-Project-Sumipol-Technical-Learning-Academy-Rayong-MOU-index

โครงการ “ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้สุมิพล” นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน 14 แห่ง

30/11/2017

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รัฐบาลกำหนดวาระที่ถือเป็นความสำคัญพิเศษในการนำประเทศไทยก้าวสู่ “ประเทศและอุตสาหกรรม 4.0” เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน มาตรการเร่งด่วนอันดับแรก คือ “โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor – EEC) ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว ด้วยการใช้งบลงทุนอย่างมหาศาลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักด้านคมนาคม ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ในการลงทุนของภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำหนดแผน 5 ปีแรกเริ่มจากปี พ.ศ. 2560

Read More
sumipol-trainning-measuring-tools-kasetsart-university-index

การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน ให้กับ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

18/10/2017

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการผลิตและควบคุมคุณภาพรวมถึงจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารธุรกิจในด้านต่างๆแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 80 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก อมตะนคร จ.ชลบุรี ตลอดการฝึกอบรม 1 วัน ได้มีการแนะนำเครื่องมือวัดมิติพื้นฐานหลัก วิธีการใช้งานกับเครื่องมือจริงอย่างถูกต้องโดยการวัดงานแต่ละชนิด ตลอดจนการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนคุ้มค่า รวมทั้งเยี่ยมชมโชว์รูมแสดงสินค้าดูผังแสดงข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือการผลิตที่สำคัญและดูงานการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯด้วยซึ่งจากการประเมินผลนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเพิ่มพูนความรู้

Read More
Technic-Kamphaeng-Phet-Training-by-sumipol-index

การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการเเละทัศนศึกษาดูงาน ให้กับ นักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

27/9/2017

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พื้นฐานการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารธุรกิจในด้านต่างๆแก่นักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 82 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์บริการและฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ ตลอดการฝึกอบรม 1 วันได้มีการแนะนำเครื่องมือวัดมิติพื้นฐานหลัก วิธีการใช้งานกับเครื่องมือจริงอย่างถูกต้องโดยการวัดงานแต่ละชนิด ตลอดจนการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนคุ้มค่า

Read More
seminar-tgi-ahrda-nimt-tapma-build-sumipol-index

การจัดสัมมนาประจำปีสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

22/9/2017

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ได้จัดสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปี 2560 ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือประชารัฐ ได้แก่
1. สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
2. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) 4. สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
5. หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) 6. บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Read More
AHRDA-Thailand4.0-Sumipol-index

สุมิพลร่วมงาน “AHRDA – ประชารัฐกับการขับเคลื่อนกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ รองรับไทยแลนด์ 4.0”

22/9/2017

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ หรือ AHRDA สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดงาน “AHRDA – ประชารัฐกับการขับเคลื่อนกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ รองรับไทยแลนด์ 4.0” ในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ โดยหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

Read More
Training-the-Trainer-sumipol

การฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ “Training the Trainer” หลักสูตร “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” สำหรับ ครู-อาจารย์

30/8/2017

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัท สุมิพลฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการขึ้นเป็นการเฉพาะ ให้แก่ครู-อาจารย์ จากภาควิชาวิศวกรรมวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 10 คน ในลักษณะ “Training the Trainer” ณ อาคารศูนย์บริการและฝึกอบรมสำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ

Read More
sumipol-corporation-limited-received-the-certificate-from-the-ministry-of-education

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

10/8/2017

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำการจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง เครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ได้มีส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนของภาครัฐโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสำคัญต่างๆ แก่ครูอาจารย์เพื่อนำเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันที่สังกัดได้ทันยุคสมัย

Read More