NEWS AND EVENTS

Metrology competitions in the field dimension-level2-index

การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ในงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ประจำปี 2561

11/4/2018

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วมกับ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ในงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ประจำปี 2561 (Thailand Auto Parts & Accessories 2018 : TAPA 2018) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ทีมจาก 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของระบบมาตรวิทยาซึ่งเป็นเรื่องหลักของการควบคุมคุณภาพเ เละเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป โดยมีคุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

Read More
MOU-RamkhamhaengUniversity-PR-Sumipol-index

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาการจัดการศึกษา งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง

05/4/2018

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย ให้โอกาสแก่คนที่ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง มีผู้สมัครเข้าเรียนทั้งผู้ที่ทำงานอยู่และนักเรียนที่จบใหม่จำนวนมาก ในปีหนึ่ง ๆ ผลิตบัณฑิตจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าสู่สังคมอาชีพมากที่สุดของประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคณะที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากคณะอื่นๆ เป็นลักษณะการศึกษาระบบปิด มีการสอบเพื่อเข้าศึกษา โดยได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2540 ผู้จบการศึกษามีคุณภาพ จุดเด่นของคณะฯ คือ มีความสัมพันธ์อันดีกับสภาวิชาชีพ สมาคมอาชีพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และช่วยในการบริหารการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษา

Read More
world-skills-thailand#27-sumipol-index

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2561

30/3/2018

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว ในปี 2561 จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ก็ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันรวม 3 สาขา ได้แก่สาขาเครื่องจักรกล CNC (งานกัด) สาขาเครื่องจักรกล CNC (งานกลึง) โดยร่วมเป็นกรรมการผู้ตรวจวัดชิ้นงาน ส่วนอีก 1 สาขาคือสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ได้ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเป็นคณะอนุกรรมการเทคนิคและผู้ควบคุมการแข่งขัน รวมถึงจัดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมด พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

Read More
GO-THAILAND-Opportunity-index

สัมมนา “Go Thailand : ลงทุนเพื่ออนาคต” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

26/3/2018

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและสื่อในเครือสปริงนิวส์กรุ๊ป ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จัดสัมมนา “Go Thailand : ลงทุนเพื่ออนาคต” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ นายบากบั่น บุญเลิศ บรรณาธิการอำนวยการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารหน่วยงานสำคัญจากภาครัฐ-เอกชนของไทยและต่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรและการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น “Thailand Opportunity ในสายตาต่างประเทศ, ลงทุนโครงการสร้างพื้นฐานพลิกประเทศ, เมืองใหม่อุตสาหกรรมใหม่

Read More
MOU-BangkokUniversity-EEC-index

บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 12 แห่ง

26/3/2018

เป็นที่ทราบดีโดยทั่วไปแล้วว่า โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ได้ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0 ซึ่งภาครัฐได้ทุ่มเทงบประมาณที่เป็นเมกะโปรเจคในการสร้างโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก น้ำ เเละอากาศ กำหนดสร้างเมืองใหม่ใน 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นรอบใหม่ มีการคาดการณ์ว่าจะมีประชากรหลั่งไหลไปอยู่พื้นที่แห่งนี้นับหลายล้านคนในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เรื่องสำคัญคือการเตรียมพร้อมที่จะทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด

Read More
Sumipol-training20-22-02-2561-index

โครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561

06/3/2018

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นประกาศใช้เป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การทดสอบและรูปแบบการทดสอบ เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละภูมิภาค กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน

Read More
Training-Maintaining-Dimensional-Measurement-Tools-Sattahip-Technical-College-index

การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

20/2/2018

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการผลิตและควบคุมคุณภาพ รวมถึงจัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ แก่นักเรียนจากแผนกเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 50 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานอ่อนนุช กรุงเทพฯ ตลอดการฝึกอบรม 1 วัน ได้มีการแนะนำเครื่องมือวัดมิติพื้นฐานหลัก วิธีการใช้งานกับเครื่องมือจริงอย่างถูกต้องโดยการวัดงานแต่ละชนิด ตลอดจนการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนคุ้มค่ารวมทั้งเยี่ยมชมโชว์รูมแสดงสินค้าดูผังแสดงข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องมือการผลิตที่สำคัญและดูงานการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทฯด้วย การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สามารถเพิ่มพูนความรู้นำไปเสริมการเรียน

Read More
Practical-Theory-Training-Dimensional-Measurement-Tools-At-the-Faculty-of-Engineering-Ramkhamhaeng-university-index

ฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

20/2/2018

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนของ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้อง 303 อาคารลายสือไท โดยมีเนื้อหาตั้งแต่การแนะนำเครื่องมือการวัดพื้นฐานที่สำคัญวิธีการใช้อย่างถูกต้องกับการวัดงานแต่ละชนิด ระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการวัดทางมิติ และการบำรุงรักษาเครื่องมือให้สามารถใชได้้อย่างคงทนยาวนาน มีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และศิษย์เก่าที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน โดยมี ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

Read More
Professional-Level-Competition-Metrology-in-Dimension-Suphanburi-Technical-College-index

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขามาตรวิทยาด้านมิติของวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

16/2/2018

การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ของวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ เป็นเวทีสำหรับนักเรียนนักศึกษาแสดงทักษะฝีมือเกี่ยวกับการวัดละเอียดชิ้นงานที่มีความหลากหลายในระบบมาตรวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพตามมาตรฐานสากลการแข่งขันระดับชาติถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอนระหว่างเครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย – เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนดข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและตัดสิน ตลอดจนการจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบแข่งขันด้วย การแข่งขันฯจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

Read More
National-Rajamangala-University-Engineering-Competition-Dimensional-Measurement-index

การแข่งขันวิศวกรรมราชมงคลวิชาการระดับชาติ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. เชียงใหม่

07/2/2018

การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติครั้งที่ 10 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย – เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและการตัดสิน ตลอดจนจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบแข่งขันด้วย การแข่งขันฯจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศรวม 11 ทีม จาก 10 สถาบันโดยคุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

Read More