NEWS AND EVENTS

TPQI-sumipol-index

ก้าวขึ้นปีที่ 6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพลิกโฉม สร้างการยอมรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งสู่สากล

31/5/2018

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่อิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. “TPQI Day – พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” พร้อมปาฐกถาเรื่อง “คุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนากำลังคนสู่ประเทศไทย 4.0” ว่า กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายธุรกิจการติดต่อการค้ามีพลังในการแข่งขันมากขึ้น ความจำเป็นต้องสร้างจุดแข็งให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและในระดับสากล
พร้อมค้นหาจุดอ่อนและเร่งแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องสมรรถนะอาชีพ ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งคนไทยมีหลากหลายอาชีพที่ต้องพัฒนาทั้งด้านวิชาการและคุณวุฒิวิชาชีพ

Read More
Intermach2018-sumipol-index

สุมิพลฯนำเสนอ MACHNING SOLUTION ใน INTERMACH 2018 พร้อมจัดการบรรยายเรื่อง “มาตรฐานการวัดใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีอนาคต”

28/5/2018

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต “Intermach 2018” ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นำเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และระบบการผลิตอัตโนมัติ/หุ่นยนต์ แบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่น FANUC DMGMORI และ NACHI มาแสดงอย่างครบครัน ผู้เข้าชมงานได้มีโอกาศสัมผัสการทำงานในทุกความต้องที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ภายในงานได้จัดรายการสมนาคุณพิเศษ ซื้อเครื่องจักรแถมเครื่องมือตัดเเต่งขึ้นรูปโลหะ (Cutting tools ของ Sumitomo, OSG, เเละ Tooling System ของ Big Daishowa) มูลค่ากว่า 100,000 บาท ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำมาก

Read More
Sumipol-Provide-Training-Dimensional-Metrology-index

โครงการฝึกอบรมพิเศษ “มาตรวิทยามิติ” สำหรับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

11/5/2018

ระบบมาตรวิทยามิติ (Dimensional Metrology) เป็นวิชาการแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างมาตรฐานและหลักประกันด้านคุณภาพ สร้างโอกาสในการรองรับผลิตภัณฑ์และบริการเข้าสู่ตลาดเพิ่มขีดการแข่งขันของสินค้าไทยในระดับสากล และยังเป็นวิชาที่ได้รับการบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประการสำคัญคือการจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ติดต่อกันมาหลายปีแล้ว

Read More
sumitomo-intensive-index

จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก (Intensive Cutting Technique Course) ครั้งเเรกของปี 2561 เเละเป็นรุ่นที่ 5

09/5/2018

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ร่วมกับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นประจำให้แก่ลูกค้า โดยหนึ่งหลักสูตรที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ คือ เทคนิคการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเชิงลึก (Intensive Cutting Technique Course) เน้นงานเชิงลึกด้านการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะในกระบวนการผลิตสำคัญ เช่นงานกลึง (Turning) งานเจาะ (Drilling) งานกัดผิวเรียบ (Face Milling) โดยการวิเคราะห์งานตามกรณีศึกษา (Case Study) การแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นบ่อย (Specific Trouble Shooting) จนถึงกระบวนการตรวจวัดชิ้นงานในระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control System) ลูกค้าที่เข้ารับการอบรมได้รับการคัดเลือกเป็นการเฉพาะจำนวนจำกัดระดับช่างเทคนิคอาวุโส วิศวกร หรือซูเปอร์ไวเซอร์สายการผลิต มีระดับความรู้ความเข้าใจเเละประสบการณ์ใกล้เคียงกันเพื่อประสิทธิผลของการฝึกอบรมโดยไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ผู้เข้ารับการอบรมครบทั้งหลักสูตรและผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณวุฒิอย่างเป็นทางการจากศูนย์ฝึกอบรม Ti-TEC การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งเเรกของปี 2561 เเละเป็นรุ่นที่ 5 จัดเเบ่งเป็น 3 วัน เดือนละ 1 วัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์, 14 มีนาคม เเละ 27 เมษายน มีผู้เข้าอบรม 26 คน จาก 14 บริษัท

Read More
Metrology competitions in the field dimension-level2-index

การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ในงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ประจำปี 2561

11/4/2018

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วมกับ กลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ในงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ประจำปี 2561 (Thailand Auto Parts & Accessories 2018 : TAPA 2018) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ทีมจาก 11 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของระบบมาตรวิทยาซึ่งเป็นเรื่องหลักของการควบคุมคุณภาพเ เละเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป โดยมีคุณอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

Read More
MOU-RamkhamhaengUniversity-PR-Sumipol-index

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาการจัดการศึกษา งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง

05/4/2018

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย ให้โอกาสแก่คนที่ต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวาง มีผู้สมัครเข้าเรียนทั้งผู้ที่ทำงานอยู่และนักเรียนที่จบใหม่จำนวนมาก ในปีหนึ่ง ๆ ผลิตบัณฑิตจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าสู่สังคมอาชีพมากที่สุดของประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคณะที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวแตกต่างจากคณะอื่นๆ เป็นลักษณะการศึกษาระบบปิด มีการสอบเพื่อเข้าศึกษา โดยได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2540 ผู้จบการศึกษามีคุณภาพ จุดเด่นของคณะฯ คือ มีความสัมพันธ์อันดีกับสภาวิชาชีพ สมาคมอาชีพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และช่วยในการบริหารการเรียนการสอนเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษา

Read More
world-skills-thailand#27-sumipol-index

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2561

30/3/2018

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว ในปี 2561 จัดขึ้นเมื่อระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ก็ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันรวม 3 สาขา ได้แก่สาขาเครื่องจักรกล CNC (งานกัด) สาขาเครื่องจักรกล CNC (งานกลึง) โดยร่วมเป็นกรรมการผู้ตรวจวัดชิ้นงาน ส่วนอีก 1 สาขาคือสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ได้ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเป็นคณะอนุกรรมการเทคนิคและผู้ควบคุมการแข่งขัน รวมถึงจัดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันทั้งหมด พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

Read More
GO-THAILAND-Opportunity-index

สัมมนา “Go Thailand : ลงทุนเพื่ออนาคต” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

26/3/2018

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและสื่อในเครือสปริงนิวส์กรุ๊ป ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จัดสัมมนา “Go Thailand : ลงทุนเพื่ออนาคต” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ นายบากบั่น บุญเลิศ บรรณาธิการอำนวยการและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารหน่วยงานสำคัญจากภาครัฐ-เอกชนของไทยและต่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรและการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น “Thailand Opportunity ในสายตาต่างประเทศ, ลงทุนโครงการสร้างพื้นฐานพลิกประเทศ, เมืองใหม่อุตสาหกรรมใหม่

Read More
MOU-BangkokUniversity-EEC-index

บันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 12 แห่ง

26/3/2018

เป็นที่ทราบดีโดยทั่วไปแล้วว่า โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ได้ถูกกำหนดขึ้นให้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ยุค 4.0 ซึ่งภาครัฐได้ทุ่มเทงบประมาณที่เป็นเมกะโปรเจคในการสร้างโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก น้ำ เเละอากาศ กำหนดสร้างเมืองใหม่ใน 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นรอบใหม่ มีการคาดการณ์ว่าจะมีประชากรหลั่งไหลไปอยู่พื้นที่แห่งนี้นับหลายล้านคนในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เรื่องสำคัญคือการเตรียมพร้อมที่จะทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนด

Read More
Sumipol-training20-22-02-2561-index

โครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561

06/3/2018

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ระดับ 1 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำเสร็จสิ้นประกาศใช้เป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การทดสอบและรูปแบบการทดสอบ เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมกับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละภูมิภาค กรมวิทยาศาสตร์บริการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี มีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน

Read More