NEWS AND EVENTS

seminar-tgi-ahrda-nimt-tapma-build-sumipol-index

การจัดสัมมนาประจำปีสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0”

22/9/2017

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ได้จัดสัมมนาครั้งใหญ่ประจำปี 2560 ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือประชารัฐ ได้แก่
1. สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
2. สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)
3. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (NIMT) 4. สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
5. หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) 6. บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Read More
AHRDA-Thailand4.0-Sumipol-index

สุมิพลร่วมงาน “AHRDA – ประชารัฐกับการขับเคลื่อนกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ รองรับไทยแลนด์ 4.0”

22/9/2017

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ หรือ AHRDA สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดงาน “AHRDA – ประชารัฐกับการขับเคลื่อนกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ รองรับไทยแลนด์ 4.0” ในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการก่อตั้ง เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ โดยหม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

Read More
Training-the-Trainer-sumipol

การฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ “Training the Trainer” หลักสูตร “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” สำหรับ ครู-อาจารย์

30/8/2017

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 บริษัท สุมิพลฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการขึ้นเป็นการเฉพาะ ให้แก่ครู-อาจารย์ จากภาควิชาวิศวกรรมวัดคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 10 คน ในลักษณะ “Training the Trainer” ณ อาคารศูนย์บริการและฝึกอบรมสำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ

Read More
sumipol-corporation-limited-received-the-certificate-from-the-ministry-of-education

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

10/8/2017

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำการจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง เครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ได้มีส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนของภาครัฐโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรสำคัญต่างๆ แก่ครูอาจารย์เพื่อนำเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของสถาบันที่สังกัดได้ทันยุคสมัย

Read More
sattahip-technical-college-training-by-sumipol-index

การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ ให้กับนักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

05/8/2017

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในบทบาทผู้ให้การพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรแก่ภาคอุตสาหกรรม และนักเรียนนักศึกษาในภาคการศึกษาทุกระดับ ยังคงเดินหน้าจัดฝึกอบรมงานด้านเครื่องมือวัดมิติ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำคัญสำหรับการผลิตและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” เป็นเวลา 1 วันเ ต็ม ให้แก่นักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิตชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวนเกือบ 100 คน ณ ศูนย์บริการและฝึกอบรม สำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ กรุงเทพฯ มีการแนะนำเครื่องมือวัดพื้นฐานหลัก วิธีการใช้อย่างถูกต้องและการวัดงานแต่ละชนิด ตลอดจนการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างคงทนยาวนาน

Read More
training-index

การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนเทคนิค 2 สถาบัน

27/6/2017

การจัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี และ นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดฝึกอบรมทางเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” โดยแนะนำรายการเครื่องมือการวัดพื้นฐานที่สำคัญ วิธีการใช้อย่างถูกต้องในการวัดงานแต่ละชนิด ระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการวัด และการบำรุงรักษาให้สามารถใช้เครื่องมืออย่างคงทนและยาวนาน เเก่นักเรียนนักศึกษา 2 สถาบัน 1. นักเรียนแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 30 คน จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียด วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 2. นักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงานเทคนิคการผลิต ชั้น ปวส.1 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง จำนวน 45 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 [...]

Read More
Sumipol-TechnicalLearningAcademy-index

สุมิพลออกสตาร์ทขยายธุรกิจครั้งสำคัญ รองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

26/6/2017

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูงชั้นนำของประเทศ ได้เริ่มการก่อสร้าง “โครงการสำนักงานธุรกิจและศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Business Office & Technical Learning Academy) แห่งใหม่ ณ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการตั้งเเต่ต้นปี 2560 บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ สำนักงานธุรกิจแห่งนี้เตรียมพร้อมให้บริการลูกค้าเขตพื้นที่ระยองและใกล้เคียง พร้อมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้มิติใหม่ (New Perspectives of Technical Learning Academy) โดยได้ฤกษ์ทำพิธีลงเสาเอก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีทีมผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ระดับจัดการ พร้อมพันธมิตรใกล้ชิดที่เป็นผู้ผลิต อาทิ Sumitomo,OSG, A.L.M.T. (Osaka Diamond), BIG Daishowa, Mitutoyo และ Trusco และทีมงานของกลุ่มสถาปนิกผู้ออกแบบ-บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างร่วมงานอย่างครบครัน

Read More
index

ความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านฝีมือแรงงานระหว่าง AHRDA และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

15/6/2017

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (Automotive Human Resource Development Academy: AHRDA) ซึ่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันหลักในการผลิตกำลังแรงงานและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ และภาคเอกชนหลายแห่ง บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ สำนักงานตั้งอยู่ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ในช่วงเวลากว่า 3 ปีเศษที่ผ่านมา

Read More
Sumipol-New-02-06-2017-index

กระทรวงแรงงาน จับมือผู้ประกอบการเอกชนและมหาวิทยาลัย 152 แห่ง สร้างกำลังแรงงานรับไทยแลนด์ 4.0

02/6/2017

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะฝีมือที่ต้องการของตลาดแรงงานโดยการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นสูงในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นเป็นแรงงานที่มีคุณภาพรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต

Read More
Intermach2017-Sumipol-index

สุมิพลฯโชว์ความยิ่งใหญ่ใน INTERMACH 2017 ครบครันทั้งการจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมการผลิต

01/6/2017

INTERMACH 2017 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เป็นเวทีให้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อ จากทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอาเซียนได้พบกัน ผนวกกับงาน SUBCON THAILAND 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนการผลิตในประเทศเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกสาขาอุตสาหกรรม ผลักดันให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Contents) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พร้อมการจัดสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แม่พิมพ์ ฯลฯ รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์และอากาศยาน เพื่อนำประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างหน้า

Read More