เครื่องมือที่ช่วยให้ตรวจสอบผลการวัดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย