2 (1)

ภาพ ท่านนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และคณะทำงานพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบความความพร้อมและความเหมาะสม เพื่อพิจารณาในการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร