การวัดจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของผิวชิ้นงานโดยการสแกน