การวัดจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของผิวชิ้นงานโดยการสแกน-1