การวัดจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของผิวชิ้นงานโดยการสแกน-2