การวัดความสูงแบบสเต็ป-Step-measurement-และ-Pitch-difference-in-height-measurement