Blue Update มีความยินดีแนะนำ Mr. Naotatsu Fujiwara กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัดคนแรกที่ดูแลรับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ โดยประจำในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ก่อตั้งมาเป็นเวลา 19 ปีแล้ว ซึ่งแต่ก่อนผู้บริหารระดับสูงของมิตูโตโย เอเซีย แปซิฟิก ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค (Regional Headquarter) ที่สิงคโปร์เป็นผู้ดูแล มิตูโตโย (ประเทศไทย) เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้มิตูโตโยเล็งเห็นความสำคัญที่ต้องมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่นี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น Mr. Fujiwara ได้ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคนี้มานานถึง 10 ปีแล้ว โดยประจำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นหลัก จึงมีความคุ้นเคยกับตลาดอาเซียนเป็นอย่างดี

 

 

ทิศทางของระบบการวัด
กระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับการขึ้นรูปของเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะและเครื่องจักรกลมีวิวัฒนาการในเรื่องของความแม่นยำมากขึ้นทุกขณะ ทำให้เทคนิคในด้านการวัดต้องมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เครื่องจักรกลที่มีอุปกรณ์วัดภายในตัว อย่างไรก็ตาม ถ้าหาก Spindle ของเครื่องจักรมีความคลาดเคลื่อนแม้เพียงเล็กน้อย อุปกรณ์วัดภายในเครื่องจักรจะไม่สามารถวัดได้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เป็นเช่นนั้น การนำเครื่องมือวัด CNC/CMM ที่มีองค์ประกอบในด้าน in-line ความรวดเร็วและความเที่ยงตรงสูง สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้ดี จึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก มิตูโตโยมีโชว์รูมที่สามารถสาธิตงานวัด (Demonstration) ณ สำนักงานที่กรุงเทพฯ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง โดยร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อนำเสนอ
Measurement Solution ให้กับลูกค้า

 

ขยายการบริการให้ครอบคลุม
เมื่อตอนก่อตั้งบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) ในปี 1997 เครื่องมือวัดขนาดใหญ่ CNC/CMM ยังมีไม่มาก ต่อมาด้วยความจำเป็นในการตรวจวัดและสอบเทียบ ทำให้เครื่องมือวัดขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูงเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยการร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายอย่างใกล้ชิดทำให้สามารถให้บริการเครื่องมือวัดขนาดใหญ่ได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น ต้องถือว่าบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญมากของมิตูโตโย สุมิพลฯให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 โดยได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบจากสมอ. ครอบคลุมถึง 22 พารามิเตอร์และบริการซ่อมเครื่องมือวัดขนาดเล็ก (Small Tools) เช่น เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ฯลฯ ได้อย่างครบถ้วน และจะร่วมกันพัฒนาความสามารถด้านเทคนิคเพื่อขยายขอบเขตบริการด้านติดตั้งและซ่อม สำหรับเครื่องมือวัดขนาดใหญ่ขึ้น ด้วยแนวทางที่กล่าวมา สุมิพลช่วยสร้างความรับรู้ในมิตูโตโย (ประเทศไทย) และส่งเสริมความเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าไปพร้อมกัน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น

 

การอุทิศเพื่อสังคมด้วยเครื่องมือวัดละเอียด
สุมิพลฯไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแต่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการเครื่องมือวัดของมิตูโตโยอย่างเดียว แต่สุมิพลมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายการบริหารจัดการของมิตูโตโยซึ่งริเริ่มโดยผู้ก่อตั้งว่า “จะอุทิศตนเพื่อสังคมด้วยเครื่องมือวัดละเอียด” บริษัท สุมิพลฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งของมิตูโตโยในประเทศไทย ก็มีความตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรในด้านระบบคุณภาพให้แก่ลูกค้าผู้ทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมและนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้ามาสู่กำลังแรงงานของชาติ โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนด้วยความทุ่มเทตลอดมา องค์กรทั้งสองต่างมีความคิดที่ตรงกัน จึงเป็นกำลังผลักดันซึ่งกันและกันในการมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จที่ได้ตั้งปณิธานไว้ในการที่จะพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมไทยต่อไป