หัวยันศูนย์เครื่องกลึง

หัวยันศูนย์เครื่องกลึง (center head) สำคัญอย่างไร?