ข่าวสารและกิจกรรม

อัพเดททุกข่าวสารและกิจกรรม ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต

24 ต.ค. 2562

คณะผู้แทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม คณะผู้แทนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ร่วมประชุมความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร การกำหนดกิจกรรมและหลักสูตรการฝึกอบรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)