ความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านฝีมือแรงงานระหว่าง AHRDA

ใส่ความเห็น