โครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ระดับ 1

ใส่ความเห็น