ปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมยุค 4.0 คงจะต้องนึกถึงระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ IIoT เป็นอันดับแรก บริษัท ออมรอน คอร์ปอเรชั่น แห่งประเทศญี่ปุ่น ผู้นำนวัตกรรมการผลิตชิ้นส่วนประกอบระบบโรงงานอัตโนมัติระดับโลก มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คือ ตัวควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electric Components) เซนเซอร์ (Sensors) ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems) อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเครื่องจักร (Safety Components) วิชันซิสเต็มส์และการตรวจสอบคุณภาพ (Vision Systems & Quality Inspection) และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับคนและแบบเคลื่อนที่ (Collaborative & Mobile Robots) ซึ่งล้วนเป็นส่วนประกอบอัจฉริยะ (Intelligent Components) กระจายอยู่ในทุกส่วนของเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และ IIoT ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ OMRON ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี 2562 ผลิตภัณฑ์ OMRON มีการใช้งานที่หลากหลายในทุกอุตสาหกรรมการผลิต การบริหารจัดการสต๊อกสินค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อส่งมอบให้ทันความต้องการ บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้เป็นอย่างดี ซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ นอกจากนั้นการบริการด้านเทคนิค วิศวกรผู้ชำนาญการของ OMRON จะทำงานควบคู่กับฝ่ายขายและบริการของบริษัท สุมิพลฯ เพื่อนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ทั้งในด้านการให้บริการเทคนิค การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการนำไปใช้งานอย่างถูกต้องคุ้มค่า รวมถึงการให้ข้อมูลต่าง ๆ ก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้ง 3 สำนักงานที่อยู่ใกล้ท่าน

  • สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ กรุงเทพฯ โทร. 02-762-3000
  • สำนักงานภาคตะวันออก อมตะซิตี้ ชลบุรี โทร. 038-930-888
  • สำนักงานภาคตะวันออก อมตะซิตี้ ระยอง โทร. 033-047-888

In the Industry 4.0 landscape, OMRON Corporation, a Japanese leader in automated manufacturing, excels in producing intelligent components crucial for global automated factory systems. Their diverse product range, including Electric Components, Sensors, Automation Systems, Safety Components, Vision Systems & Quality Inspection and Collaborative & Mobile Robots, finds applications across machinery sectors. Renowned for innovation and reliability, OMRON Corporation has gained high trust in the manufacturing industry.

Since 2019, Sumipol Corporation Limited, has been the official distributor of OMRON Corporation’s products in Thailand. Sumipol’s actively integrates OMRON’s latest innovations into the Thai market, showcasing the adaptability and versatility of OMRON products. Emphasizing efficient stock management, both OMRON and Sumipol ensure timely deliveries to meet dynamic client needs in the ever-evolving industrial landscape.

For inquiries or more information, contact our sales representatives at their three conveniently located offices.

  • Head Office and Logistics Center, Bangkok, Tel. 02-762-3000
  • Eastern Region Office, Amata City Chonburi, Tel. 038-930-888
  • Eastern Region Office, Amata City Rayong, Tel. 033-047-888