ข่าวสารและกิจกรรม

อัพเดททุกข่าวสารและกิจกรรม ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต

31 ต.ค. 2562

คณะผู้แทนฝ่ายฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมหารือด้านความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน

คณะผู้แทนฝ่ายฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมหารือด้านความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน และเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562