วันที่จัดงาน : วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลาจัดงาน : เริ่ม 14.00 น. (ประเทศไทย)
ผ่านช่องทาง : YouTube Live

DMG MORI 5-Axis Machining
นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตตอบโจทย์สำหรับทุกอุตสาหกรรม

การนำเทคโนโลยีการผลิตด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี ประเภท 5 แกน (5 Axis machining) มาช่วยเพิ่มผลผลิต ภายใต้เหตุผลที่ต้องการคือ ลดเวลาในการทำงาน และเป็นการเพิ่มยอดการผลิตที่มากยิ่งขึ้น 

ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม ถึงแม้ปัจจุบันจะมีระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยมากมาย เพื่อช่วยให้ชิ้นงานนั้นๆ มีคุณภาพ แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาด


DMG MORI Thailand จึงจัดงานสัมมนาออนไลน์ (Webinar) มอบความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเครื่อง “DMG MORI 5-Axis Machining” ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมรับรู้ถึงประโยชน์ของ เครื่องกัด 5 แกน สามารถเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Highlights

  • ฟีเจอร์เด่นและกระบวนการตัดเฉือนของเครื่องกัด 5 แกน (5-Axis Machining)
  • แนะนำประโยชน์ของ เครื่องกัด 5 แกน DMG MORI
  • 5-axis technology เทคโนโลยีเครื่องจักรประเภท 5 แกน เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน
  • 5-axis integrated technologies รวมเทคโนโลยีเครื่องจักร 5 แกน เพื่อให้คุณเข้าใจง่าย

และการสัมมนาผ่านเว็บครั้งนี้ เราได้จัดช่วง “Q&A” ถาม-ตอบ โดยการสนทนาผ่านแชท โอกาสดีสำหรับคุณ สามารถส่งคำถาม หรือ ปรึกษาปัญหากับบริษัท DMG MORI โดยตรง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

DMG MORI 5-Axis Machining Webinar

นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต ตอบโจทย์สำหรับทุกอุตสาหกรรม

[hubspot type=form portal=7250954 id=b665ff59-a27b-42b7-9271-6e606c63fb71]