เหตุการณ์สำคัญ

ปี
2531
สุมิพล ได้เริ่มก่อตั้งสำนักงานขึ้นบนถนนเอกมัย กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินธุรกิจการจำหน่ายเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะคุณภาพสูง

ปี
2533-2537
ร่วมทุนกับผู้ผลิตเครื่องมือตัดฯชั้นนำของญี่ปุ่น ก่อตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย

ปี
2538
ขยายการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มเครื่องมือวัดละเอียด และเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งผลิตภัณฑ์มิตูโตโย ในประเทศไทย

ปี
2543
ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 จาก JQA ประเทศญี่ปุ่น
* ขอบข่ายการรับรองครอบคลุมเฉพาะสำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ กรุงเทพฯ และ สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ปี
2551
ย้ายมา ณ สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่ บนถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ

ปี
2552
ขยายไลน์การจำหน่ายไปกลุ่มสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงสำหรับใช้ในโรงงาน ด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายหลักของ Trusco ในประเทศไทย

ปี
2553
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านมิติ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ปี
2556
เปิดการดำเนินงานสำนักงานภาคตะวันออก ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

ปี
2559-2561
ขยายกลุ่มสินค้าที่จัดจำหน่ายไปสู่เครื่องจักรกลการผลิต ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ปี
2562
เตรียมเปิดสำนักงานธุรกิจและสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง