ข่าวสาร

ข่าวสาร

ฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ”

SIMTec ร่วมกับ สถาบันภาครัฐและเอกชน จัดฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนอาชีวะในระดับ ปวส. กว่า 2,100 คน จาก 50 สถาบันทั่วประเทศ

1 2 32