ข่าวสาร

ข่าวสาร

หลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสอบเทียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิปเปอร์ และไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก ตามโครงการความร่วมมือ EEC HDC และ SIMTEC

1 2 38