Vision & Mission

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการรวมศูนย์เครื่องมือและเครื่องจักรกลคุณภาพสูง (Total Industrial Service Provider) เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เสริมสร้างระบบคุณภาพ และพัฒนาสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อความสำเร็จของอุตสาหกรรมไทย

Triple S Mission

ยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ มุ่งสนับสนุนความสำเร็จด้านการผลิตด้วยพันธกิจสำคัญ

Selection

คัดสรรสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นและระดับโลก

Services

บริการครบวงจรทั้งก่อนและหลังการขายด้วยความเข้าใจเอาใจใส่ รวดเร็วทันเวลา

Specialist

ดำเนินการโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและประสบการณ์

Quality

สินค้าคุณภาพและมาตรฐานการบริการ

Cost

คุ้มค่าคุ้มราคา เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

Delivery

ส่งมอบรวดเร็วทันความต้องการ บริหารจัดการสต๊อกด้วยระบบทันสมัย

Service

บริการครบครันตั้งแต่การเลือกสินค้า เทคนิคการใช้งาน และบริการหลังการขาย

QUALITY STANDARD

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบัน Japan Quality Assurance แห่งประเทศญี่ปุ่น เป็นรายแรกของผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม ในปี 2543 (ปัจจุบันได้รับการรับรอง ISO 9001:2015) สำนักงานภาคตะวันออก อมตะซิตี้ ระยอง ยังไม่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ISO 9001:2015

นโยบายคุณภาพ

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครอบคลุมพารามิเตอร์กว้างขวางที่สุด (ปัจจุบันได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005)

Locations

สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์

สำนักงานภาคตะวันออก ชลบุรี

สำนักงานภาคตะวันออก ระยอง และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

Partners For Localized Manufacturing advantages

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โอเอสจี ไทย จำกัด

บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัด

Our Pride

โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน ให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“บัวหลวง SME Award” รางวัลสำหรับบริษัทที่มีนวัตกรรมและการบริหารจัดการยอดเยี่ยม

โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

“เข็มเสมาคุณูปการ” กระทรวงศึกษามอบให้ในฐานะผู้คุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาของชาติ

“รัษฎากรพิพัฒน์” รางวัลแห่งผู้มีจิตสำนึกในหน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

โล่ประกาศเกียรติคุณจากกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดีเด่น

โล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา