สอบเทียบเครื่องมือวัด


สอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เครื่องมือใช้งานได้ถูกต้องแม่นยำ ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้

ซ่อมแซมเครื่องมือวัด


รับซ่อมเครื่องมือวัดของ Mitutoyo ด้วยกระบวนการที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว ช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดต้นทุน

สินค้าใหม่พร้อมใช้งาน


หากเครื่องมือวัดไม่ผ่านการสอบเทียบ หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ เรามีสินค้าใหม่พร้อมให้บริการ เพื่อการใช้งานได้ทันท่วงที

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานสากล

เชื่อถือได้ด้วยการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครอบคลุมพารามิเตอร์เครื่องมือวัดด้านมิติมากที่สุด รวมถึงการให้บริการ On-site สำหรับเครื่องมือวัดขนาดใหญ่ที่ติดตั้งถาวรในโรงงาน

บริการซ่อมเครื่องมือวัด Mitutoyo ตรวจสอบเบื้องต้นฟรี

บริการซ่อมตามมาตรฐานของผู้ผลิต Mitutoyo ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ ตรวจประเมินอาการเสียและเสนอราคาเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนดำเนินการซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มีใบรายงานผลการซ่อมเพื่อใช้อ้างอิงพร้อมรับประกันงานซ่อมเพื่อความมั่นใจในการใช้งาน

เรายินดีให้บริการ

หากคุณสนใจบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

การให้บริการสอบเทียบและซ่อมเครื่องมือวัดของ Sumipol ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์

ทำไมต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดที่สุมิพลฯ

  • มีเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้สำหรับการสอบเทียบที่ทันสมัย ภายใต้ห้องปฏิบัติงานที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
  • บริการให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกใช้และวิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด การอ่าน-แปลผลข้อมูล และพิจารณาเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือที่จะใช้ในการวัด
  • บริการรับ – ส่ง เครื่องมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายในพื้นที่ให้บริการ

ขอบข่ายการสอบเทียบ

ขอบข่ายการสอบเทียบ (On-site Service)

Item No.Name of Measuring ToolsRangeCalibration Method
1Roughness Tester (Column) Ra, Rz (Range Z-axis)
0 µm to 800 µm
RSm (Range X-axis)
0 mm to 200 mm
In-house method : WI (19)
based on ISO 12179 Geometrical
Product Specifications (GPS) Surface texture :
profile method calibration of contact (stylus) instruments (On-site Service)
2Profile Projectors0 mm to 170 mm (Y-axis)
0 mm to 300 mm (X-axis)
In – house method (WI 28)
based on JIS B 7184 (On-site Service)
3Surface Plates300 mm to 2500 mmIn – house method (WI 30)
based on JIS B 7513 using electronic level
(On-site Service)
4Measuring Microscope0 mm to 200 mm (Y-axis)
0 mm to 400 mm (X-axis)
In – house method (WI 32)
based on JIS B 7153 (On-site Service)
5Rockwell Hardness Testing MachineScale HRA, HRBW, HRCISO 6508-2 : 2015 and
ASTM E18-16 Indirect method
(On-site Service)
6Vicker Hardness Testing MachineScale HV1, HV5, HV10ISO 6507-2 : 2018 and
ASTM E92-17 Indirect method
(On-site Service)

อัตราค่าเดินทางสำหรับงาน On-site Service

กรุงเทพและปริมณฑล1,500 บาท
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
อยุธยา
สมุทรสาคร
2,000 บาท
สระบุรี
ระยอง
ปราจีนบุรี
อ่างทอง
สิงห์บุรี
ลพบุรี
นครนายก
2,500 บาท
นครราชสีมา
สมุทรสงคราม
นครปฐม
ราชบุรี
3,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

เราพร้อมยินดีให้บริการ

Service Form Sumipol