บริการของเรา

สอบเทียบเครื่องมือวัด

สอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เครื่องมือใช้งานได้ถูกต้องแม่นยำ ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้

ซ่อมแซมเครื่องมือวัด

รับซ่อมเครื่องมือวัดของ Mitutoyo ด้วยกระบวนการที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว ช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดต้นทุน

สินค้าใหม่พร้อมใช้งาน

หากเครื่องมือวัดไม่ผ่านการสอบเทียบ หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ เรามีสินค้าใหม่พร้อมให้บริการ เพื่อการใช้งานได้ทันท่วงที

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานสากล

เชื่อถือได้ด้วยการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครอบคลุมพารามิเตอร์เครื่องมือวัดด้านมิติมากที่สุด รวมถึงการให้บริการ On-site สำหรับเครื่องมือวัดขนาดใหญ่ที่ติดตั้งถาวรในโรงงาน

บริการซ่อมเครื่องมือวัด Mitutoyo ตรวจสอบเบื้องต้นฟรี

บริการซ่อมตามมาตรฐานของผู้ผลิต Mitutoyo ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ ตรวจประเมินอาการเสียและเสนอราคาเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนดำเนินการซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มีใบรายงานผลการซ่อมเพื่อใช้อ้างอิงพร้อมรับประกันงานซ่อมเพื่อความมั่นใจในการใช้งาน

เรายินดีให้บริการ

หากคุณสนใจบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

การให้บริการสอบเทียบและซ่อมเครื่องมือวัดของ Sumipol ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์

ทำไมต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดที่สุมิพลฯ

  • มีเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้สำหรับการสอบเทียบที่ทันสมัย ภายใต้ห้องปฏิบัติงานที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
  • บริการให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกใช้และวิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด การอ่าน-แปลผลข้อมูล และพิจารณาเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือที่จะใช้ในการวัด
  • บริการรับ – ส่ง เครื่องมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายในพื้นที่ให้บริการ

ขอบข่ายการสอบเทียบ

Item No.Name of Measuring ToolsRangeCalibration Method
1Micrometer Caliper for External Measurement0 mm to 500 mmIn – house method : WI (01)
based on JIS B 7502 using gauge block
2Depth Micrometer0 mm to 150 mmIn – house method : WI (02)
based on JIS B 7544 using depth micro checker and gauge block
3Inside Micrometer5 mm to 175 mmIn – house method : WI (03)
based on JIS B 7502 using gauge block
4Caliper (Vernier, Dial, Digital)In – house method : WI (04)
based on JIS B 7507 using gauge block / caliper checker
– External0 mm to 1,000 mm
– Internal5.1 mm to 600 mm
– Depth0 mm to 300 mm
5Height Gauge0 mm to 600 mmIn – house method : WI (05) based on JIS B 7517 using gauge block / caliper checker
6Dial Gauge0 mm to 80 mmIn – house method : WI (06)
based on JIS B 7503 using dial gauge tester / calibration tester / indicator tester (i-checker)
7Dial Test Indicator0 mm to 1.6 mmIn – house method : WI (07)
based on JIS B 7533 using dial gauge tester / calibration tester / indicator tester (i-checker)
8Bore Gauge6 mm to 250 mmIn – house method : WI (08)
based on JIS B 7515 using dial gauge tester / indicator tester (i-checker) / ring gauge
9Three Point Internal Micrometer6 mm to 300 mmIn – house method : WI (09) using ring gauge
10External Caliper Gauge0 mm to 50 mmIn – house method : WI (10) using gauge block
11Internal Caliper Gauge2.5 mm to 120 mmIn – house method : WI (11) using gauge block
12Thickness Gauge0 mm to 20 mmIn – house method : WI (12) using gauge block
13Feeler Gauge0.01 mm to 1.0 mmIn – house method : WI (13)
based on JIS B 7524 using digimatic indicator
14Dial Gauge Tester, Micrometer Head0 mm to 25 mmIn – house method : WI (14)
based on JIS B 7502 using linear gauge
15Linear Gauge0 mm to 50 mmIn – house method : WI (15)
based on JIS B 7503 using indicator tester (i-checker)
16Bar-shaped Micrometer Caliper for Internal Measurement (Tubular Type)In – house method : WI (16)
based on JIS B 7502 using gauge block
– Single rod type (Cont.) 50 mm to 500 mm
– Extension rod type 50 mm to 250 mm
17Microindicator0 mm to 0.80 mm (Dial Reading)In – house method : WI (18)
based on JIS B 7519 using indicator tester (i-checker)
18Roughness Tester (Portable)Ra, Rz (Range Z-axis) -200 µm to +160 µm
RSm (Range X-axis)
0 mm to 16 mm
In-house method : WI (19)
based on ISO 12179 Geometrical
Product Specifications (GPS) Surface texture :
profile method calibration of contact (stylus) instruments
19Can Seam Micrometer0 mm to 13 mmIn – house method : (WI 21) using gauge block
20Caliper Depth Gage0 mm to 300 mmIn – house method : (WI 23)
based on JIS B 7518 using gauge block
21Surface Plate 300 mm to 600 mm In – house method : (WI 30)
based on JIS B 7513 using electronic level

ขอบข่ายการสอบเทียบ (On-site Service)

Item No.Name of Measuring ToolsRangeCalibration Method
1Roughness Tester (Column) Ra, Rz (Range Z-axis)
0 µm to 800 µm
RSm (Range X-axis)
0 mm to 200 mm
In-house method : WI (19)
based on ISO 12179 Geometrical
Product Specifications (GPS) Surface texture :
profile method calibration of contact (stylus) instruments (On-site Service)
2Profile Projectors0 mm to 170 mm (Y-axis)
0 mm to 300 mm (X-axis)
In – house method (WI 28)
based on JIS B 7184 (On-site Service)
3Surface Plates300 mm to 2500 mmIn – house method (WI 30)
based on JIS B 7513 using electronic level
(On-site Service)
4Measuring Microscope0 mm to 200 mm (Y-axis)
0 mm to 400 mm (X-axis)
In – house method (WI 32)
based on JIS B 7153 (On-site Service)
5Rockwell Hardness Testing MachineScale HRA, HRBW, HRCISO 6508-2 : 2015 and
ASTM E18-16 Indirect method
(On-site Service)
6Vicker Hardness Testing MachineScale HV1, HV5, HV10ISO 6507-2 : 2018 and
ASTM E92-17 Indirect method
(On-site Service)

อัตราค่าเดินทางสำหรับงาน On-site Service

กรุงเทพและปริมณฑล1,500 บาท
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
อยุธยา
สมุทรสาคร
2,000 บาท
สระบุรี
ระยอง
ปราจีนบุรี
อ่างทอง
สิงห์บุรี
ลพบุรี
นครนายก
2,500 บาท
นครราชสีมา
สมุทรสงคราม
นครปฐม
ราชบุรี
3,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร

เราพร้อมยินดีให้บริการ

error: Content is protected !!