บริการของเรา

สอบเทียบเครื่องมือวัด

สอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เครื่องมือใช้งานได้ถูกต้องแม่นยำ ให้ผลการวัดที่เชื่อถือได้

ซ่อมแซมเครื่องมือวัด

รับซ่อมเครื่องมือวัดของ Mitutoyo ด้วยกระบวนการที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว ช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดต้นทุน

สินค้าใหม่พร้อมใช้งาน

หากเครื่องมือวัดไม่ผ่านการสอบเทียบ หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ เรามีสินค้าใหม่พร้อมให้บริการ เพื่อการใช้งานได้ทันท่วงที

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานสากล

เชื่อถือได้ด้วยการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครอบคลุมพารามิเตอร์เครื่องมือวัดด้านมิติมากที่สุด รวมถึงการให้บริการ On-site สำหรับเครื่องมือวัดขนาดใหญ่ที่ติดตั้งถาวรในโรงงาน

บริการซ่อมเครื่องมือวัด Mitutoyo ตรวจสอบเบื้องต้นฟรี

บริการซ่อมตามมาตรฐานของผู้ผลิต Mitutoyo ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ ตรวจประเมินอาการเสียและเสนอราคาเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนดำเนินการซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ มีใบรายงานผลการซ่อมเพื่อใช้อ้างอิงพร้อมรับประกันงานซ่อมเพื่อความมั่นใจในการใช้งาน

เรายินดีให้บริการ

หากคุณสนใจบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

ติดต่อเรา

การให้บริการสอบเทียบและซ่อมเครื่องมือวัดของ Sumipol ดำเนินงานโดยทีมงานที่ประสบการณ์

ทำไมต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดที่สุมิพลฯ

  • มีเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้สำหรับการสอบเทียบที่ทันสมัย ภายใต้ห้องปฏิบัติงานที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
  • บริการให้คำปรึกษาแนะนำการเลือกำใช้และวิธีการบำรุงรักษา เครื่องมือวัด การอ่านและแปลผลข้อมูล และพิจารณาเกณฑ์การยอมรับของเครื่องมือที่จะใช้ในการวัด
  • บริการรับ – ส่ง เครื่องมือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายในพื้นที่ให้บริการ

ขอบข่ายการสอบเทียบ

Item No.Name of Measuring ToolsRangeCalibration Method
1Micrometer caliper for External measurement0 mm to 300 mmIn – house method : WI (01)
based on JIS B 7502 using gauge block
2Depth micrometer0 mm to 150 mmIn – house method : WI (02)
based on JIS B 7544 using depth micro checker and gauge block
3Inside micrometer5 mm to 175 mmIn – house method : WI (03)
based on JIS B 7502 using gauge block
4Caliper (Vernier, dial, digital)In – house method : WI (04)
based on JIS B 7507 using gauge block / caliper checker
– External0 mm to 1,000 mm
– Internal5 mm to 600 mm
– Depth0 mm to 300 mm
5Height gauge0 mm to 600 mmIn – house method : WI (05) based on JIS B 7517 using gauge block / caliper checker
6Dial gauge0 mm to 80 mmIn – house method : WI (06)
based on JIS B 7503 using dial gauge tester / calibration tester / indicator tester (i-checker)
7Dial test indicator0 mm to 1.6 mmIn – house method : WI (07)
based on JIS B 7533 using dial gauge tester / calibration tester / indicator tester (i-checker)
8Bore gauge6 mm to 250 mmIn – house method : WI (08)
based on JIS B 7515 using dial gauge tester / indicator tester (i-checker) / ring gauge
9Three point internal micrometer6 mm to 300 mmIn – house method : WI (09) using ring gauge
10External caliper gauge0 mm to 50 mmIn – house method : WI (10) using gauge block
11Internal caliper gauge2.5 mm to 120 mmIn – house method : WI (11) using gauge block
12Thickness gauge0 mm to 20 mmIn – house method : WI (12) using gauge block
13Feeler gauge0.01 mm to 1.0 mmIn – house method : WI (13)
based on JIS B 7524 using digimatic indicator
14Dial gauge tester, Micrometer head0 mm to 25 mmIn – house method : WI (14)
based on JIS B 7502 using linear gauge
15Linear gauge0 mm to 50 mmIn – house method : WI (15)
based on JIS B 7503 using indicator tester (i-checker)
16Bar-shaped micrometer calipers for internal measurement (tubular type)50 mm to 500 mmIn – house method : WI (16)
based on JIS B 7502 using gauge block
17Microindicator0.08 mm to 0.80 mm (Dial Reading)In – house method : WI (18)
based on JIS B 7519 using indicator tester (i-checker)
18Roughness Tester (Portable)Ra, Rz
(Range Z-axis) 360 µm
In-house method : WI (19)
based on ISO 12179 Geometrical
Product Specitications (GPS) Surface texture :
Profile method Calibration of contact (stylus) instruments
19Can seam micrometer0 mm to 13 mmIn – house method (WI 21) using gauge block
20Caliper Depth Gage0 mm to 300 mmIn – house method (WI 23)
based on JIS B 7518 using gauge block

ขอบข่ายการสอบเทียบ (On-site Service)

Item No.Name of Measuring ToolsRangeCalibration Method
1Roughness Tester (Column) *Ra, Rz, RSm
(Range Z-axis) 800 µm
In-house method : WI (19)
based on ISO 12179 Geometrical
Product Specitications (GPS) Surface texture :
Profile method Calibration of contact (stylus)
instruments (On-site Service)
2Profile projectors0 mm to 100 mm (X ,Y)
>100 mm  to  200 mm (X)
In – house method (WI 28)
based on JIS B 7184 (On-site Service)
3Surface plates300 mm to 2500 mmIn – house method (WI 30)
based on JIS B 7513 using electronic level
(On-site Service)
4Measuring microscope> 200 mm to 300 mm (X)In – house method (WI 32)
based on JIS B 7153 (On-site Service)
5Rockwell hardness
testing machine
Scale HRA, HRBW, HRCISO 6508-2 : 2015 and
ASTM E18-16 Indirect method
(On-site Service)
6Vicker hardness
testing machine *
Scale HV1, HV5, HV10ISO 6507-2 : 2018 and
ASTM E92-17 Indirect method
(On-site Service)

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างการยื่นขอรับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

เราพร้อมยินดีให้บริการ