บริการของเรา

ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและการสาธิตปฏิบัต

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และ
ทักษะการใช้งานที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฎิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พัฒนาหลักสูตรร่วมกับเจ้าของเทคโนโลยี

ร่วมมือกับผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ได้รับความเชื่อถือในวงการอุตสาหกรรมการผลิต กำหนดหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ


แนะนำเทคโนโลยีล่าสุด เพิ่มศักยภาพการผลิต

จัดสัมมนานำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดด้านวิทยาการผลิตสมัยใหม่แก่ลูกค้าและผู้ที่สนใจในแวดวงอุตสาหกรรม


หลักสูตรการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ

การฝึกอบรมด้านเทคนิคเชิงสาธิตการใช้เครื่องมือตัดและเครื่องจักรกลที่ทันสมัย ณ ศูนย์เทคนิคของบริษัท Sumitomo ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงหลักสูตรเทคนิคกระบวนการผลิตขั้นสูงเพื่อให้ได้ประสิทธิผล เช่น การกลึง (Turning) การเจาะ (Drilling) การกัด (Milling) พร้อมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องมือตัดที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

หลักสูตรการวัดและควบคุมคุณภาพ

การตรวจสอบชิ้นงานและการควบคุมคุณภาพถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกอุตสาหกรรมการผลิต สุมิพลได้ร่วมออกแบบหลักสูตรที่กับบริษัทผู้ผลิต Mitutoyo และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อให้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจทางเทคนิคที่เกี่ยวกับเครื่องมือวัดด้านมิติที่สำคัญหลากหลายหลักสูตร เช่น การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ พื้นฐานการทวนสอบและการสอบเทียบ การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดละเอียดชิ้นงานตามเกณฑ์ GD&T เป็นต้น และกิจกรรมเรียนรู้การทำงานของห้องปฏิบัติการสอบเทียบของบริษัท ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน ISO17025

In-house Training

กิจกรรมฝึกอบรมของสุมิพลฯ มีสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ประกอบไปด้วยการจัดฝึกอบรมที่ศูนย์บริการฝึกอบรมที่มีอยู่ ณ สำนักงานทุกแห่งของสุมิพลฯ และการฝึกอบรมเฉพาะภายในโรงงานของลูกค้า (In-house Training) ซึ่งจัดขึ้นให้เป็นการพิเศษสำหรับลูกค้ารายสำคัญ โดยการออกแบบหลักสูตรร่วมกันให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริง

เรายินดีให้บริการ

หากคุณสนใจบริการฝึกอบรมทางเทคนิค หรือต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

ติดต่อเรา

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology- SIMTec)

เปิดให้บริการฝึกอบรมหลากหลายหลักสูตรระยะสั้น ตรงความต้องการภาคการผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมทักษะและความรู้ให้กับบุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยการฝึกอบรมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและทันสมัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและของโลกที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุดในแวดวงอุตสาหกรรม

เราพร้อมยินดีให้บริการ

Service Form Sumipol