ONE-STOP
PRODUCT SOURCING

คัดสรรเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง ครบในที่เดียว

Product Highlight

Fanuc CR หุ่นยนต์อัจฉริยะทำงานร่วมกับมนุษย์

คาร์ไบด์เอ็นมิลจุดเด่นเพิ่มคุณภาพผิวสำเร็จให้กับชิ้นงาน AE-VMS

Nachi หุ่นยนต์ความเร็วสูง MZ

หัวจับเครื่อง CNC แบบไฮดรอลิกถอดเปลี่ยนเครื่องมือได้

Fanuc CR หุ่นยนต์อัจฉริยะทำงานร่วมกับมนุษย์

Read More

คาร์ไบด์เอ็นมิลจุดเด่นเพิ่มคุณภาพผิวสำเร็จให้กับชิ้นงาน AE-VMS

Read More

Nachi หุ่นยนต์ความเร็วสูง MZ

Read More

หัวจับเครื่อง CNC แบบไฮดรอลิกถอดเปลี่ยนเครื่องมือได้

Read More
27
พ.ย.
2561

โซลูชั่นตอบโจทย์อุตสาหกรรมการผลิต พัฒนาสู่ Industry 4.0 ในงานเมทัลเล็กซ์ 2018

เทคโนโลยีด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต รองรับทุกความต้องมีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ชูการให้บริการเบ็ดเสร็จ “3 Solutions” ด้วยการนำเสนอบริการที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมอย่างแท้จริงและครอบคลุมกระบวนการ
Read more
29
ต.ค.
2561

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ”

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ 2” ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561
Read more
24
ต.ค.
2561

ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับครูอาชีวตากสินระยอง

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับครูผู้สอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561
Read more
สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

SUMIPOL INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY (SIMTec)

Authorized Distributor

ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตชั้นนำจากญี่ปุ่นและระดับโลกมากกว่า 30 แบรนด์ ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมการผลิต