Big Daishowa Seiki

3D Master Red – หัวโพรบตรวจจับตำแหน่งอ้างอิง แบบแมนนวล

หัวโพรบตรวจจับตำแหน่งอ้างอิงแบบแมนนวล ในทิศทาง XYZ อ่านง่ายด้วยหน้าจอแสดงผลแอนะล็อก (Analog) ขนาดใหญ่ สำหรับชิ้นงานและเครื่องมือกลทุกประเภท

  • สามารถวัดทิศทาง XYZ ได้ด้วยเครื่องมือชิ้นเดียว
  • สามารถวัดชิ้นงานที่ไม่นำไฟฟ้าได้
  • ตัวเครื่องเล็กกะทัดรัดป้องกันการกีดขวางชิ้นงาน
  • ไม่จำเป็นต้องคำนวณ Stylus Ball Radius
  • หน้าจอแสดงผลอนาล็อกขนาดใหญ่

ตำแหน่งที่ลูกบอลสัมผัสกับชิ้นงาน และเคลื่อนที่เป็นแนวรัศมีจุดศูนย์กลางของแกนหมุน (ตำแหน่ง “0” สำหรับทั้งเข็มยาวและเข็มสั้น)