Line Diagnosis service

วินิจฉัยกระบวนการผลิตปัจจุบัน

ตรวจสอบกระบวนการผลิตปัจจุบัน ตั้งแต่ปัญหาการทำงานของเครื่องจักร เวลาในการตัดงาน ลักษณะการสึกหรอและอายุการใช้งาน เพื่อวิเคราะห์กระบวนการคอขวดและต้นทุน และจัดเรียงความสำคัญของปัญหาเพื่อปรับปรุงพัฒนา

วางแผนการปรับปรุงการผลิต

จากประเด็นปัญหาปัจจุบัน นำมากำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ปัญหาและกรอบเวลา และการรับรู้ถึงประโยช์นที่จะได้รับทั้งด้านต้นทุนและเวลาในการผลิตก่อน-หลังจากการปรับปรุง โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า

แนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับการผลิต

วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม พร้อมทำการทดสอบการใช้งานจริงเปรียบเทียบกับเครื่องมือเดิม เพื่อดูความแตกต่างและหาความเสถียรของเครื่องมือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกต่อไป

วินิจฉัยครบถ้วนตั้งแต่เริ่มจนจบการผลิต

กระบวนการวินิจฉัยการผลิตมีการตรวจสอบตั้งแต่ภาพรวม การเริ่มแปรรูปวัตถุดิบ การวัดค่าต่างๆ จนถึงการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย

ปรึกษาเบื้องต้นฟรี

สามารถพูดคุย วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นกับทางผู้เชี่ยวชาญของสุมิพลได้โดยตรง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สามารถตอบโจทย์กระบวนการผลิตได้

เรายินดีให้บริการ


หากคุณสนใจบริการการวินิจฉัยกระบวนการผลิต หรือต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

บริการ Line Diagnosis ของ Sumipol มีทีมงานมากประสบการณ์ที่คอยดูแลกระบวนการผลิตทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ และระบบอัตโนมัติทั้งโรงงาน ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผนกระบวนการ และการแนะนำเครื่องจักรที่เหมาะสมกับโรงงาน

  • วิเคราะห์เวลา ต้นทุนการผลิต กระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อหาจุดบกพร่องที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด รวมถึงจุดที่สามารปรับปรุงได้ นำเสนอ Solution ที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้า
  • ตรวจสอบต้นทุนด้วยการคำนวณแบบ Cost Per Unit ว่าการสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งชิ้นจะใช้ต้นทุนเท่าไหร่ หากมีการปรับปรุงการผลิตจะส่งผลให้ต้นทุนลดลงมากน้อยแค่ไหน
  • ออกแบบ พัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเปลี่ยนโรงงานให้เข้าสู่ระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดค่าใช้จ่ายโดยรวม
  • คำนวณการสึกหรอของเครื่องจักรแต่ละประเภท อุปกรณ์ตัด จับยึด และเครื่องมืออื่นๆ นำเสนอข้อมูลแก่ลูกค้าเพื่อวางแผนระยะยาวต่อไป

เราพร้อมยินดีให้บริการ

Service Form Sumipol