ข้อได้เปรียบของ U-WAVE

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น


สามารถส่งข้อมูลด้วยการใช้งานเพียงปุ่มเดียว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมาพิมพ์ข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้มีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาด โดยระบบนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างมาก

การจัดการข้อมูลแบบศูนย์รวม


ข้อมูลจากการวัดสามารถจัดการได้จากส่วนกลางทันที เพื่อแสดงถึงคุณภาพในการวัด ช่วยป้องกันความผิดพลาดจากการผลิต

สินค้าใหม่พร้อมใช้งาน


การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือวัดอย่างง่ายดายช่วยลดความยุ่งยากในการทำงาน
และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

U-WAVE แก้ไขปัญหากระบวนการวัด!

ปัญหา

  1. การบันทึกข้อมูลจากการวัดด้วยตนเองนั้นทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพและเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง
  2. การส่งข้อมูลจากการวัดผ่านระบบไร้สายนั้นเป็นที่ต้องการ แต่การพิจารณาที่จะต้องลงทุนขั้นต้นสูง
  3. เครื่องมือวัดที่มีจำนวนมากใช้เวลานานในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผล

วิธีแก้

  1. U-WAVE ส่งผลการวัดจากเครื่องมือวัดไปสู่คอมพิวเตอร์ของคุณทันทีโดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ข้อมูลด้วยตนเองทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และได้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
  2. การลงทุนในขั้นต้นไม่ได้มีราคาสูงเนื่องจาก U-WAVE สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดที่มีราคาไม่แพงได้และไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ทดแทน
  3. U-WAVE สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวัดได้สูงสุด 100 เครื่องพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ผลได้ทันที

Smart Measurement การเข้าถึงการวัดอย่างชาญฉลาด

U-WAVE ระบบการถ่ายโอนข้อมูลการวัดจากเครื่องมือวัดของ Mitutoyo ไปยังซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งาน เช่น Excel หรือ Notepad ผ่านการส่งต่อข้อมูลแบบไร้สายช่วยประหยัดเวลาและลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล อีกทั้งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
U-WAVE fit อุปกรณ์ส่งสัญญาณข้อมูลการวัดที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องมือวัดของ Mitutoyo ขนาดกะทัดรัด เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการวัด

ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

การรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ จะช่วยในการตัดสินผลการวัดได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบ
เปรียบเทียบเครื่องมือวัด

การจัดการข้อมูลแบบศูนย์รวม

สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวัดระบบดิจิตอลได้มากถึง 100 เครื่องมือ
การเชื่อมต่อเครื่องมือวัด

การลดต้นทุน

ถ้าเครื่องมือวัดที่ใช้งานได้รับความเสียหาย สามารถย้ายอุปกรณ์เชื่อมต่อไปสู่เครื่องมือวัดใหม่ได้ทันที
เชื่อมต่อข้อมูลการวัด

เราพร้อมยินดีให้บริการ

Service Form Sumipol