เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

ยุคแห่งเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติและระบบอัจฉริยะ กำลังมีบทบาทในการช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน ได้คัดสรรเทคโนโลยีชั้นนำของโลกไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ผลิตยุคใหม่

เครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ทำงานได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตชิ้นส่วนให้ได้ขนาดและรูปทรงตามที่ต้องการ
การรวมกันระหว่างเครื่องกัด เข้ากับเทคโนโลยีที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เครื่องไวคัทสำหรับการตัดชิ้นงานเป็นรูปทรงต่างๆ
การพัฒนาหุ่นยนต์จัดเรียงสินค้าในโรงงานของตนเอง แทนที่จะใช้มนุษย์ในการทำงาน
แขนหุ่นที่มีส่วนปลายเป็นหัวเชื่อมเหล็ก มักทำงานร่วมกับระบบสายพานที่คอยส่งวัสดุเข้ามาในระยะ
หุ่นยนต์ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มเสริมสร้างคุณภาพและความรวดเร็วในการผลิต
หุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการหยิบจับชิ้นงาน และเคลื่อนย้ายสิ่งของในกระบวนการผลิต
Highlight Product
DMG MORI
ผลิตภัณฑ์ร…
DMG MORI
ALX เครื่อ…
Fanuc
หุ่นยนต์อเ…
Fanuc
Fast, accu…
Nachi
World’s fa…
DMG MORI
เครื่องกลึ…
DENSO
Data integ…
DENSO
Data integ…
DENSO
Data visua…

งานเชื่อม
งานตกแต่งพ่นสี
หยิบงานเข้าเครื่อง
งานกัด 5 แกน