ระบบ IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบ IoT ประกอบด้วยตัวควบคุม เซนเซอร์ต่างๆ ซึ่งสนับสนุนการควบคุมเครื่องและดึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ ผ่านเครือข่าย/แสดงผลผ่านซอฟต์แวร์เป็นข้อมูลอย่างง่ายดาย

กรองตาม :

6

6