ดอกเค้าเตอร์บอร์ / เค้าเตอร์ซิงค์

เคาเตอร์บอร์ใช้สำหรับตัดบริเวณปากรูเจาะเพื่อใช้ฝั่งหัวน็อต เคาเตอร์ซิงค์ใช้สำหรับลบคมที่ปากรูเจาะและที่บริเวณขอบของชิ้นงาน

กรองตาม :

Product Filter Selected

7

7