Control Components

Control Components ให้การควบคุมที่สมบูรณ์แบบ ณ สถานที่ผลิต ผ่านเคาเตอร์ตัว, Cam กําหนดตําแหน่ง, ตัวจับเวลา, สวิตช์ตั้งเวลา, ตัวควบคุมอุณหภูมิดิจิตอลและส่วนประกอบอินพุตการควบคุมและเอาต์พุตอื่น ๆ

กรองตาม :

Product Filter Selected

แสดง %d รายการ

แสดง %d รายการ