เครื่องมือวัดมุมและระดับ

การตั้งระดับ วางระนาบ กำหนดขนาดและมุมของชิ้นงาน เป็นปัจจัยแรกที่ต้องพิจารณาในกระบวนการผลิต เพราะนั้นคือจุดอ้างอิงที่สำคัญที่สุดในการวัดงาน

กรองตาม :

Product Filter Selected

4

4