ดอกลบคม / ขยายรู

ดอกลบคมใช้สำหรับรูจากการเจาะส่วนใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการลบปากรูหรือลบคม ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปคือ รูสำหรับสกรูและหมุดยึด

กรองตาม :

8

8