Big Daishowa Seiki

C-Cutter Boy – เครื่องมือทำแชมเฟอร์ สำหรับเครื่องเจาะสว่านแท่น

เส้นผ่านศูนย์กลางรู: 5 – 25

  • ใช้ตัวนำร่องเป็นคาร์ไบด์ไม่เกิดการสะท้านแม้ใช้งานด้วยเครื่องสว่านแท่น
  • ประหยัดคุ้มค่าด้วยเม็ดมีดใช้ได้สามมุม

ตัวนำร่องเป็นคาร์ไบด์ให้ความเสถียร

ตัวนำร่องผลิตจากคาร์ไบด์ช่วยให้สามารถตัดชิ้นงานได้อย่างเสถียรและป้องกันการลบคมเป็นรูปสามเหลี่ยม ไม่ทำให้บอดี้ได้รับความเสียหายและช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

 

เม็ดมีดชนิดใช้แล้วทิ้งไม่จำเป็นต้องลับคมใหม่

เม็ดมีดไม่จำเป็นต้องลับคมใหม่ยิ่งไปกว่านั้น เม็ดมีดเคลือบผิวคาร์ไบด์ซึ่งสามารถใช้ได้สามมุมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและยืดอายุการใช้งานของมีดให้ยาวนานขึ้น

 

แม้ว่า C-CUTTER BOY จะถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการลบคมด้วยเครื่องเจาะสว่านแท่นก็ตาม แต่ยังสามารถใช้งานได้กับการลบคมอย่างเสถียรปราศจากแรงสะท้าน

แม้ในเงื่อนไขที่มีความแข็งเกร็งต่ำ เช่น เครื่องแมชชีนนิ่งในแนวนอนที่มีระยะความยาวยื่นที่สั้น นับเป็นประสิทธิภาพของเม็ดมีดเจาะนำคาร์ไบด์