Career

 
 
“ธุรกิจของสุมิพลมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และให้ความสำคัญกับสวัสดิการ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข”

พนักงานขายโครงการ รับด่วน 1 อัตรา

สถานที่สำนักงานใหญ่
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Administration Engineer (ประสบการณ์ 1-3 ปี) รับด่วน 1 อัตรา

สถานที่สำนักงานใหญ่
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Web Programmer รับด่วน 1 อัตรา

สถานที่สำนักงานใหญ่
จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานขาย

สถานที่สำนักงานใหญ่ , สำนักงานภาคตะวันออก ชลบุรี , สำนักงานภาคตะวันออก ระยอง
จำนวน 3 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

สถานที่สำนักงานภาคตะวันออก ชลบุรี , สำนักงานภาคตะวันออก ระยอง
จำนวน 2 ตำแหน่ง

พนักงานจัดส่ง รับด่วน 1 อัตรา

สถานที่สำนักงานใหญ่
จำนวน 1 ตำแหน่ง