Career

 
 
“ธุรกิจของสุมิพลมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และให้ความสำคัญกับสวัสดิการ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข”

วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 อัตรา

สถานที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
จำนวน 3 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) 1 อัตรา

สถานที่สำนักงาน อมตะซิตี้ ระยอง
จำนวน 1 ตำแหน่ง

วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงาน อมตะซิตี้ ระยอง 1 อัตรา

สถานที่สำนักงาน อมตะซิตี้ ระยอง
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Factory Automation Service Engineer 1 อัตรา

สถานที่สำนักงานใหญ่
จำนวน 1 ตำแหน่ง
error: Content is protected !!