Career

 
 
“ธุรกิจของสุมิพลมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ และให้ความสำคัญกับสวัสดิการ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีความสุข”

วิศวกรระบบอัตโนมัติ  รับด่วน!! 1 อัตรา 

สถานที่สำนักงานใหญ่
จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานคลังสินค้า รับด่วน!! 1 อัตรา

สถานที่สำนักงานภาคตะวันออก ระยอง
จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถจัดส่งสินค้า รับด่วน! 1 อัตรา

สถานที่สำนักงานภาคตะวันออก ชลบุรี
จำนวน 1 ตำแหน่ง

Design Engineer รับด่วนหลายอัตรา

สถานที่สำนักงานภาคตะวันออก ชลบุรี
จำนวน 3 ตำแหน่ง

Project Engineer   รับด่วน! 1 อัตรา

สถานที่สำนักงานภาคตะวันออก ชลบุรี
จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานผลิตภัณฑ์และสินค้าคงคลัง จำนวน 2 อัตรา

สถานที่สำนักงานใหญ่/สำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง (บ่อวิน)
จำนวน 2 ตำแหน่ง

Senior Engineering รับด่วน 1 อัตรา

สถานที่สำนักงานใหญ่
จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน รับ 1 อัตรา

สถานที่สำนักงานใหญ่
จำนวน 1 ตำแหน่ง

วิศวกรขาย (Sales Engineer) รับด่วนหลายอัตรา

สถานที่สำนักงานใหญ่
จำนวน 3 ตำแหน่ง

วิศวกรอุตสาหการ  จำนวน 2 อัตรา

สถานที่สำนักงานใหญ่
จำนวน 2 ตำแหน่ง
error: Content is protected !!