Our Value

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง ให้บริการครอบคลุมด้านงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ งานวัดละเอียดด้านมิติในระบบควบคุมคุณภาพ ระบบไอโอที ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไปสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร


ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปีที่ผ่านมา ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 10,000 รายในหลากหลายอุตสาหกรรมการผลิตของไทย

VISION & MISSION

มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการอย่างครบครันสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม ด้วยการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ลูกค้าก้าวสู่ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรม 4.0

TRIPLE S MISSION

ยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ มุ่งสนับสนุนความสำเร็จด้านการผลิตด้วยพันธกิจสำคัญ

SELECTION


คัดสรรสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นและระดับโลก

SERVICES


บริการครบวงจรทั้งก่อนและหลังการขายด้วยความเข้าใจเอาใจใส่รวดเร็วทันเวลา

SPECIALIST


ดำเนินการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

WHY US

แห่งเดียวที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมคุณภาพมากกว่า 60 แบรนด์ นำเทคโนโลยีการผลิตที่ตอบสนองทุกความต้องการในงานอุตสาหกรรม สะดวกรวดเร็วในการจัดซื้อจัดหา ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โดยยึดหลักปฏิบัติตาม QCDS

QUALITY

สินค้าคุณภาพและมาตรฐานการบริการ

COST

คุ้มค่าคุ้มราคา เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

DELIVERY

ส่งมอบรวดเร็วทันความต้องการ บริหารจัดการสต๊อกด้วยระบบทันสมัย

SERVICE

บริการครบครันตั้งแต่การเลือกสินค้า เทคนิคการใช้งาน และบริการหลังการขาย

QUALITY STANDARD

ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 จากสถาบัน Japan Quality Assurance แห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นรายแรกของผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม ในปี 2543 (ปัจจุบันได้รับการรับรอง ISO 9001:2015)

นโยบายคุณภาพ

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ครอบคลุมพารามิเตอร์กว้างขวางที่สุด (ปัจจุบันได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2017)

LOCATIONS

สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์

สำนักงานภาคตะวันออก ชลบุรี

สำนักงานภาคตะวันออก ระยอง
และ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล

PARTNERS FOR LOCALIZED MANUFACTURING ADVANTAGES

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โอเอสจี ไทย จำกัด

บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัด

OUR PRIDE

“โล่ประกาศเกียรติคุณจาก JTEKT ASIA PACIFIC CO.,LTD. ด้าน Cost Improvement ปี 2021″

โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุนกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“บัวหลวง SME Award” รางวัลสำหรับบริษัทที่มี
นวัตกรรมและการบริหารจัดการยอดเยี่ยม

โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงแรงงาน ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

“เข็มเสมาคุณูปการ” กระทรวงศึกษามอบให้ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่การศึกษาของชาติ

“รัษฎากรพิพัฒน์” รางวัลแห่งผู้มีจิตสำนึกในหน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดีของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

โล่ประกาศเกียรติคุณจากกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดีเด่น

โล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา