บริการของเรา

สำรวจและวิเคราะห์
ออกแบบตามต้องการ

วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับลูกค้าเพื่อกำหนดระบบอัตโนมัติที่มีให้ผลลัพธ์ตามต้องการ นำเสนอแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน ออกแบบและจำลองพิสูจน์ให้พิจารณา

ควบคุมคุณภาพ
ในกระบวนการแบบอัตโนมัติ

ออกแบบยกระดับการวัดในกระบวนการให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยการใช้เทคโนโลยี Advanced Sensor ทีมีความแม่นยำสูง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ความเร็ว ต้นทุน คุณภาพในการวัดและการควบคุมกระบวนการ รวมถึงการแสดงผลแบบเรียลไทม์

ประสานระบบและส่งมอบ
แบบ Modular Workcell

ระยะเวลาการดำเนินงานชัดเจน ระบบสามารถอัพเกรดเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างต่อเนื่อง จากการใช้นวัตกรรมชิ้นส่วนที่มุ่งเน้นลดงานซ่อมบำรุงรักษา แต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

Productivity First ผลิตภาพต้องมาก่อน

เราให้ความสำคัญต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิต เป็นหลักการในการออกแบบแนวคิดสร้างระบบอัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนปัจจัยการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร คน ต้นทุน ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้งาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่โรงงาน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การจัดการเหมาะสมตามรูปแบบโรงงาน

การจัดการของ Sumipol จะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของโรงงานที่ดำเนินการ ทั้งระบบ Semi-Automation ไปจนถึง Full Automation รองรับทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก รวมไปถึงอุตสาหกรรมเฉพาะ

เรายินดีให้บริการ

หากคุณสนใจบริการ System Integration หรือต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

ติดต่อเรา
Service Form Sumipol

ไขข้อควรรู้ !
ก่อนทำ Automation และ IoT เพื่อให้โรงงานของคุณ ได้รับระบบอัตโนมัติที่ดี และเหมาะสมที่สุด 

Close

E-book เตรียมความพร้อม

ก่อนทำ Automation และ IoT