บริการของเรา

วางระบบที่เหมาะสมกับสายการผลิต

ตรวจสอบพอร์ตการสื่อสารข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์หน้างาน เลือกตัวกลางในการส่งข้อมูล (Middleware) ที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อการประมวลผลที่ถูกต้องรวดเร็ว รวมถึงเลือก Sensor ที่มีคุณภาพในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบครัน ปลอดภัย ตอบโจทย์ตามความต้องการเฉพาะราย

ออกแบบการแสดงผลเพื่อบ่งชี้ปัญหา

ออกแบบการแสดงผล (Visualization Dashboard) ได้หลากหลายตั้งแต่ข้อมูลมาตรฐานที่สายการผลิตต้องมี และสามารถออกแบบตามความต้องการเฉพาะของแต่ละสายการผลิต โดยมุ่งเน้นการชี้บ่งความสูญเปล่าได้ชัดเจน

ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตจากข้อมูล

จากการแสดงผลที่ได้รับจากระบบ IoT ทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และสามารถออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพในการทำงาน ด้วยการลงทุนที่จับต้องได้

Real-time Data

เก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์จากไลน์การผลิต เพื่อปรับปรุงการทำงานได้ทันท่วงทีเช่น ยอดการผลิต ระยะเวลาการผลิต อุปกรณ์การวัดจากเซนเซอร์ต่างๆ

Historical Data

การประมวลผลข้อมูลสายการผลิตจาก Database เพื่อวิเคราะห์ผลนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตเชิงบูรณาการ

เรายินดีให้บริการ

หากคุณสนใจบริการการแสดงข้อมูลของสายการผลิตด้วยอุปกรณ์ IoT หรือต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

ติดต่อเรา

อุปกรณ์ IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

Smart Box อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบอัตโนมัติในสายงานการผลิตด้วยวิธีเดินสายไฟ และจะนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลใน WEB Application หรือที่เรียกว่า SIGHT แบบไร้สาย

คุณสมบัติ

 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในสายการผลิตแบบ 1:1
 • ส่งสัญญาณนำข้อมูลสู่ระบบแบบไร้สาย 
 • สามารถเปิดดูหน้าจอแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือได้
 • แสดงผลข้อมูลได้ทั้งแบบ Real-Time และแบบเก็บเป็นประวัติไว้ดูข้อมูลย้อนหลัง

ข้อดี

 • การใช้งานเหมาะการส่งข้อมูลระยะไกล (Digital)
 • การลงทุนเริ่มแรกต่ำ (Low initial cost)

IoT Data Server หรือ ORiN จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเครือข่าย Lan จากนั้นจะรับและแปลงข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IoT Data Share แสดงผลเป็นแบบ Real-Time แต่หากต้องการจะแสดงผลเป็นแบบ Historical (สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังที่เก็บมาได้) ฏ้สามารถทำได้ด้วยการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายต่อ IoT Data Server 1 เครื่อง โดยผ่านระบบเครือข่าย Lan
 • แสดงผลข้อมูลได้ทั้งแบบ Real-Time และ แบบเก็บเป็นประวัติไว้ดูข้อมูลย้อนหลัง
 • แยกขายโปรแกรม (IoT Data Share และ IoT Data View) ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อดี

 • ดึงข้อมูลเชิงลึก จาก PLC robot camera etc. (Digital / analog)
 • โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้งานง่าย

เราพร้อมยินดีให้บริการ