บริการของเรา

วางระบบที่เหมาะสมกับสายการผลิต

ตรวจสอบพอร์ตการสื่อสารข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์หน้างาน เลือกตัวกลางในการส่งข้อมูล (Middleware) ที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อการประมวลผลที่ถูกต้องรวดเร็ว รวมถึงเลือก Sensor ที่มีคุณภาพในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบครัน ปลอดภัย ตอบโจทย์ตามความต้องการเฉพาะรายออกแบบการแสดงผลเพื่อบ่งชี้ปัญหา

ออกแบบการแสดงผล (Visualization Dashboard) ได้หลากหลายตั้งแต่ข้อมูลมาตรฐานที่สายการผลิตต้องมี และสามารถออกแบบตามความต้องการเฉพาะของแต่ละสายการผลิต โดยมุ่งเน้นการชี้บ่งความสูญเปล่าได้ชัดเจนปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตจากข้อมูล

จากการแสดงผลที่ได้รับจากระบบ IoT ทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และสามารถออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพในการทำงาน
ด้วยการลงทุนที่จับต้องได้Industrial IoT Platform

ระบบรวบรวมข้อมูล ติดตามค่าจากเครื่องจักรหรือเซนเซอร์ต่างๆ แสดงสถานะเครื่องจักรแบบ Real-time ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดูข้อมูลได้จากทุกที่ บนอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์ Tablet หรือ Smart Phone

Industrial IoT Solutions

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติภายในโรงงาน ผ่านฟังก์ชันสำเร็จรูป ทำการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล บันทึก แจ้ง เผยแพร่ วิเคราะห์ และแสดงภาพ ช่วยจัดการข้อมูลตั้งแต่ ระบบหน่วยการผลิต ไปจนถึงสายการผลิต โรงงาน และระบบคลาวด์

เราพร้อมยินดีให้บริการ

Service Form Sumipol
E-Book-Improvement-with-IoT

วิธีเพิ่มผลผลิตให้โรงงานอุตสาหกรรมของคุณ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

 

ที่คุณนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที!

Close

E-Book เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตด้วยแพลตฟอร์ม IoT