บริการของเรา

วางระบบที่เหมาะสมกับสายการผลิต

ตรวจสอบพอร์ตการสื่อสารข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์หน้างาน เลือกตัวกลางในการส่งข้อมูล (Middleware) ที่เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อการประมวลผลที่ถูกต้องรวดเร็ว รวมถึงเลือก Sensor ที่มีคุณภาพในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบครัน ปลอดภัย ตอบโจทย์ตามความต้องการเฉพาะราย

ออกแบบการแสดงผลเพื่อบ่งชี้ปัญหา

ออกแบบการแสดงผล (Visualization Dashboard) ได้หลากหลายตั้งแต่ข้อมูลมาตรฐานที่สายการผลิตต้องมี และสามารถออกแบบตามความต้องการเฉพาะของแต่ละสายการผลิต โดยมุ่งเน้นการชี้บ่งความสูญเปล่าได้ชัดเจน

ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตจากข้อมูล

จากการแสดงผลที่ได้รับจากระบบ IoT ทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และสามารถออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพในการทำงาน ด้วยการลงทุนที่จับต้องได้

Industrial IoT Platform

ระบบรวบรวมข้อมูล ติดตามค่าจากเครื่องจักรหรือเซนเซอร์ต่างๆ แสดงสถานะเครื่องจักรแบบ Real-time ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดูข้อมูลได้จากทุกที่ บนอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์ Tablet หรือ Smart Phone

Industrial IoT Solutions

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติภายในโรงงาน ผ่านฟังก์ชันสำเร็จรูป ทำการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล บันทึก แจ้ง เผยแพร่ วิเคราะห์ และแสดงภาพ ช่วยจัดการข้อมูลตั้งแต่ ระบบหน่วยการผลิต ไปจนถึงสายการผลิต โรงงาน และระบบคลาวด์

เรายินดีให้บริการ

หากคุณสนใจบริการการแสดงข้อมูลของสายการผลิตด้วยอุปกรณ์ IoT หรือต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

ติดต่อเรา

เราพร้อมยินดีให้บริการ