Big Daishowa Seiki

C-CUTTER – เครื่องมือทำแชมเฟอร์

ช่วงการลบคมที่กว้างช่วยลดจำนวนของหัวจับและการเปลี่ยนทูล เส้นผ่านศูนย์กลางรู: ∅5 – ∅100

คุณสมบัติการจ่ายน้ำหล่อเย็น (รุ่น 30° 45° และ 60°)


ใช้หัวฉีดน้ำหล่อเย็นแบบปรับทิศทางได้ จึงสามารถ

กำหนดทิศทางให้ตรงกับจุดที่ต้องการ ด้วยความคม

ของเม็ดมีดบวกกับการจ่ายน้ำหล่อเย็นที่ตรงจุด

ทำให้ผิวงานมีความสวยงาม ไร้กังวลแม้ใช้กัดวัสดุ

ที่เหนียวตัดเฉือนยาก

สามารถทำการลบคมวัสดุที่ยากต่อการตัดหรือวัสดุ

ที่เกิดการหลอมติดได้ง่าย

 

 

ลดจำนวนของหัวจับและเวลาในการกัดให้น้อยลง


ช่วงการลบคมที่กว้างช่วยลดจำนวนหัวจับและการ

เปลี่ยนมีดให้น้อยลง

ทำให้เกิดการใช้แมคกาซีนพ็อตอย่างมีประสิทธิภาพ

และลดเวลาในการกัดให้สั้นลง

 

 

 

ให้การกัดอย่างเสถียรด้วยดับเบิ้ลสกรู


เม็ดมีดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวสำหรับการ

ลบคม และใช้สกรูสองตัวยึดอย่างแน่นหนา

ทำให้ได้การกัดอย่างเสถียร

 

 

สามารถปรับมุมการลบคมได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ 5° ถึง 85° (รุ่นอเนกประสงค์)


 

เมื่อใช้ประแจหกเหลี่ยมหมุนตัวปรับองศา จะทำให้ Cartridge หมุนตาม ซึ่งสามารถ

ปรับมุมการลบคมได้ตั้งแต่ 5° ถึง 85° ด้วยการปรับตำแหน่งสเกลของ Cartridge

ให้ตรงกับจุดมาร์คที่อยู่บนบอดี้

 

แบบสอบถาม

Product Name : C-CUTTER – เครื่องมือทำแชมเฟอร์