รีมเมอร์คว้านรูแบบปรับได้

ระบบคว้านรู เป็นเครื่องมือที่ใช้ขยายขนาดของรูเจาะที่ต้องการความถูกต้องสูง สามารถปรับขนาดได้ในตัวเครื่องมือเอง

กรองตาม :

Product Filter Selected

5

5