หัวยันศูนย์

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประคองชิ้นงานโดยเฉพาะการกลึงงานที่มีขนาดความยาวมากๆ

กรองตาม :

8

8