ลิเนียร์เกจ เซ็นเซอร์

อุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดค่าต่างๆ โดยแปลงค่าที่วัดเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงเป็นระยะ หรือ ค่าที่ต้องการวัดได้โดยตรง

กรองตาม :

Product Filter Selected

3

3