Mitutoyo

LITEMATIC – VL-50-B/50S-B

เครื่องวัดที่มีหน่วยการวัดแบบดิจิทัลความละเอียดสูงที่ให้แรงการวัดต่ำและมีความแม่นยำสูง สำหรับการวัดชิ้นงานที่เปลี่ยนรูปได้ง่ายและชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อน

LITEMATIC – VL-50-B/50S-B

  • ด้วยแรงการวัดเพียง 0.01 นิวตัน ทำให้ Litematic เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดชิ้นงานที่เปลี่ยนรูปได้ง่ายหรือส่วนประกอบที่มีความแม่นยำสูง สำหรับชิ้นงานที่ 0.01 N ไม่เพียงพอ ขอแนะนำให้ใช้รุ่น 0.15N หรือ 1 N
  • แกนหมุนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และหยุดเมื่อจุดสัมผัสสัมผัสกับชิ้นงาน จากนั้นเป็นต้นไป สามารถวัดค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด หรือค่าความแตกต่างได้โดยใช้แรงการวัดคงที่
  • ความละเอียดสูงถึง 0.01 μm และช่วงการวัดกว้าง 50 มม. การใช้วัสดุขยายตัวทางความร้อนต่ำสำหรับแกนหมุนและเซรามิกสำหรับโต๊ะวัด ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการใช้งาน ตัวเครื่องปราศจากสนิม ทำให้การบำรุงรักษาและการจัดการง่ายขึ้น