เวอร์เนียคาลิปเปอร์

เวอร์เนียคาลิปเปอร์เครื่องมือวัดละเอียดในรูปแบบสเกลและดิจิทัล โดดเด่นด้วยนวัตกรรมการส่งข้อมูลจากเครื่องมือวัดสู่ระบบภายนอก

กรองตาม :

1–12 of 15

1–12 of 15