เครื่องวัดโดยใช้เลนส์ขยาย

วัดชิ้นงานขนาดเล็กที่มีความซับซ้อนและไม่สัมผัสชิ้นงาน ด้วยเครื่องมือวัดระบบเลนส์ขยาย ให้ภาพที่คมชัดสูงสุด ความละเอียดระดับไมโครเมตร

กรองตาม :

Product Filter Selected

8

8