Profile Projector – PV-5110

PV-5110 เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบเปรียบเทียบ และรองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำในการผลิตจำนวนมาก

PV-5110

  • หน้าจอรับภาพขนาด 500 มม.
  • เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดงานเปรียบเทียบภาพของชิ้นงานกับแบบร่างภาพขยายหรือทำการลอกแบบภาพฉายของชิ้นงาน
  • รุ่นนี้สามารถรองรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงในการตรวจวัดได้เป็นอย่างดี
  • เหมาะกับชิ้นงานตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของนาฬิกา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นงานโลหะ ชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูง เป็นต้น