เครื่องวัดรูปทรงและความเรียบผิว

ขนาดของรูปร่าง รูปทรง ความหยาบผิว เป็นปัจจัยสำคัญในขั้นตอนการประกอบชิ้นงานผลิต เครื่องมือวัดจำเป็นต้องมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์การทำงานได้

กรองตาม :

1–12 of 13

1–12 of 13