Mitutoyo

ROUNDTEST RA-H5200 – เครื่องวัดความกลม

ระบบการวัดความกลม/ทรงกระบอก พร้อมความคล่องตัวที่เหนือกว่า ด้วยการปรับตั้งศูนย์/ปรับระดับอัตโนมัติ แยกแรงสั่นสะเทือน และเซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูง

ความแม่นยำระดับโลกพร้อมความคล่องตัวที่เหนือกว่า


แท่นหมุนปรับตั้งศูนย์/ปรับระดับอัตโนมัติความแม่นยำสูง

แท่นหมุนที่มีความแม่นยำและแข็งแกร่งสูง ให้ความแม่นยำในการผลิตที่ยอดเยี่ยม

ส่วนประกอบที่สำคัญ Airbearing ความเที่ยงตรงสูง ให้ความแข็งแกร่งที่เหนือกว่า
ผลลัพธ์ที่ได้คือความแม่นยำในการหมุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบการวัดความกลม/ทรงกระบอก ที่ (0.02+3.5H/10000)μm

 

 

ฐานความแข็งแกร่งสูง

 

เพื่อให้ระบบการวัดมีความแม่นยำสูง ฐานซึ่งเป็นรากฐานของระบบจะต้องแข็งแรง ดังนั้นเราจึงใช้การจำลองการวิเคราะห์โครงสร้าง FEM เพื่อวิเคราะห์ฐานและการใช้งานอย่างละเอียด ผลที่ได้คือการพัฒนาฐานที่มีความแข็งแกร่งสูง

 

 

Z-axis column ความแม่นยำสูง

ได้รับการปรับปรุงด้านความแม่นยำในการผลิตของ column guide surface ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเที่ยงตรงที่สมบูรณ์แบบ

และการนำระบบกลไกที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Mitutoyo มาใช้ นำไปสู่ ultra-high column straightnessที่ 0.05μm/100มม. (ในช่วงแคบ)

 

 

 

เซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูง

linear encoders ของ Mitutoyo ที่รวมอยู่ในเซ็นเซอร์กำหนดตำแหน่ง ใน Drive units แกน X และ Z เพื่อตรวจจับการเคลื่อนที่ของ Drive units โดยตรง ส่งผลให้ได้ตำแหน่งที่แม่นยำสูง ซึ่งจำเป็นสำหรับการวัดซ้ำ

 

การแยกแรงสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูง เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของเครื่อง

ความแม่นยำในการวัดของระบบการวัดความกลม/ทรงกระบอก ได้รับผลกระทบอย่างมากจากสิ่งรบกวนภายนอก เช่น การสั่นสะท้าน

ดังนั้น RA-H5200 Series จึงถูกจัดให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมตัวแยกการสั่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีการลดทอนการสั่นสะเทือนที่ดีเยี่ยม

 

การตั้งศูนย์/การปรับระดับอัตโนมัติความเร็วสูง

ระบบนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งและปรับโต๊ะปรับระดับอัตโนมัติ (A.A.T.) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องจัดตำแหน่งศูนย์กลางและปรับระดับชิ้นงานเอง

Glass encoders ความแม่นยำสูง ใช้เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวางตำแหน่งและการตั้งศูนย์/การปรับระดับอัตโนมัติด้วยความเร็วสูง ซึ่งช่วยลดเวลาในการวัดโดยรวมได้อย่างมากตั้งแต่การตั้งค่าชิ้นงานไปจนถึงการวัดชิ้นงาน