Mitutoyo

CONTRACER CV-2100 Series – เครื่องวัดรูปทรง

ระบบการวัดรูปทรง

ความสามารถในการทำงานและฟังก์ชันการทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ ถือเป็นการปฏิวัติระบบการวัดรูปทรงและทำให้การวัดกลายเป็นงานที่ง่าย รวดเร็ว และเที่ยงตรง

ด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบใหม่โดยอาศัยการวิเคราะห์ อย่างละเอียดของการวัดรูปทรงทุกชนิด ทำให้สามารถวัดได้ง่าย รวดเร็ว และเที่ยงตรง