Mitutoyo

ROUNDTEST RA-120/120P – เครื่องวัดความกลม

เครื่องวัดความกลมขนาดเล็ก

เครื่องทดสอบความกลมขนาดเล็ก พร้อมคุณสมบัติการวิเคราะห์ที่หลากหลาย และสามารถรองรับชิ้นงานได้อย่างยืดหยุ่น

 • เครื่องมือวัดความกลมแบบ compact ความแม่นยำในการหมุนที่ดีที่สุดในเครื่องระดับเดียวกัน
 • สามารถปรับละเอียดได้ทั้งแกน X และแกน Z
 • วิเคราะห์ได้หลายแบบ ด้วยการใช้งานที่ง่าย
 • D.A.T. function *ยกเว้นอุปกรณ์ตั้งศูนย์/ปรับระดับ: ชนิดหัวอนาล็อก
 • Scaled Z-axis
 • การวัด ID และ OD อย่างต่อเนื่อง
 • Air bearing ความแม่นยำสูง
 • Wide-range detector
 • ตั้งค่าและแสดงผลอย่างตรงไปตรงมา
 • มีเครื่องพิมพ์ในตัว
 • รองรับ 16 ภาษา