Mitutoyo

FORMTRACER AVANT Series

เครื่องวัดรูปทรงและความเรียบผิว ผสานรวมเครื่องตรวจจับเข้ากับระบบพื้นฐานที่ประกอบด้วย FTA-S4C3000/4000 และ FTA-S4S3000 ก็สามารถอัพเกรดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

  • FORMTRACER Avant Series ความเร็วในการขับเคลื่อนที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน เช่น การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของหน่วยไดรฟ์และคอลัมน์ การเพิ่มความเร็วของจังหวะ (การถอยกลับ) เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการ “เร่งความเร็ว” ในการวัดความหยาบของพื้นผิว ระยะห่างของตำแหน่งจาก การเริ่มต้นการวัดจนถึงการเริ่มต้นการรับข้อมูลจะลดลงจนถึงขีดจำกัด ขณะที่ในการวัดรูปร่าง เวลาตั้งแต่การแตะลงบนชิ้นงานไปจนถึงการเริ่มต้นการวัดจะสั้นลง เวลาการวัดทั้งหมดลดลงอย่างมากเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการวัด
  • ระบบนี้ออกแบบโดยที่ไม่ต้องใช้สายเคเบิล ทำให้สามารถวัดค่าได้โดยไม่ต้องกังวลว่าสายเคเบิลของเครื่องตรวจจับที่ไม่ได้รับการป้องกันจะพันกัน ขณะที่ส่วนขับเคลื่อนเป็นยูนิตขับเคลื่อนแบบเอียงแกน X ช่วงการเอียงกว้าง ±45° ทำให้สามารถวัดพื้นผิวที่เอียงบนชิ้นงานได้โดยไม่ต้องใช้จิ๊กเอียง นอกจากนี้ สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ตรวจจับได้โดยไม่ต้องปิดเครื่อง หมุดนำทางจำลองตำแหน่งด้วยความแม่นยำสูง และซอฟต์แวร์ที่รองรับอุปกรณ์ตรวจจับที่ติดตั้งจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติที่โดดเด่นดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก
  • คุณลักษณะการวัดอย่างต่อเนื่องบนพื้นผิวด้านบน/ด้านล่าง การควบคุมทิศทางการวัดและแรงการวัดด้วยสไตลัสสองด้านและซอฟต์แวร์ ปรับปรุงช่วงการวัดอย่างน่าทึ่ง คุณสมบัติการตรวจจับการตกของสไตลัสจะหยุดทำงานทันทีหากสไตลัสหล่นกะทันหัน จึงช่วยป้องกันความเสียหายต่อสไตลัสระหว่างการวัดแบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพาการหยุดแบบกลไกทั่วไป คุณลักษณะอื่นๆ ช่วยให้การวัดถูกต้องและปลอดภัยตามคุณลักษณะของชิ้นงาน